Home | Konferencje | Zaproszenia na konferencje | Konferencja Naukowa „Edukacyjne drogi i bezdroża” Kraków, 05.III.2019 r.

Konferencja Naukowa „Edukacyjne drogi i bezdroża” Kraków, 05.III.2019 r.

Organizator:

Instytut Nauk o Wychowaniu, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

karta zgłoszenia

RODO

Honorowy Patronat:

  • JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego – dr hab. Kazimierz Karolczak
  • JM Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej – Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
  • Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

Szanowni Państwo!

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Jej organizatorami są: Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicz­nego w Krakowie oraz Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Konferencja ta odbędzie się 5 marca 2019 r. w Krakowie, w siedzibie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedago­gicznego,  przy ul. Ingardena 4.

Konferencja „Edukacyjne drogi i bezdroża” ma być przestrzenią otwartej,  pogłębionej, krytycznej dyskusji nad stanem polskiej edukacji, znaczeniem socjalizacji i wychowania w budowaniu społeczeństwa otwartego i demokra­tycznego. Powinna stworzyć okazję do przedstawienia najnowszych diagnoz funkcjonowania szkół i innych instytucji edukacyjnych, wyników badań ilościowych i jakościowych, ocen opartych na studiach literatury i bezpośrednim oglądzie rzeczywistości oświatowej, analizach przypadków i badaniach porównawczych.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański – przewodniczący

Dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP – przewodniczący

Prof. dr hab. Józefa Bałachowicz

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Prof.  dr hab.  Zenon Gajdzica

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP

Dr hab. Jiri Prokop, prof. UP

Dr hab. Franciszek Szlosek, prof. APS

Dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

Dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS

 

Komitet  Organizacyjny:

dr Iwona Ocetkiewicz, UP – przewodnicząca

dr Błażej Przybylski, APS – przewodniczący

dr Anna Czyż, UP

dr Jarosław Korczak, APS

dr Jarosława Lach, APS

dr Anna Mróz, UP

 

 

 

 

Informacje ogólne:

Miejsce obrad: ul. Ingardena 4, Kraków, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny.

Zgłoszenia wraz z abstraktem o objętości ½ strony maszynopisu (1000 znaków)
i krótkim biogramem zgłaszającego prosimy przesyłać na adres: edib2019@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2019r.

W załączniku karta zgłoszenia.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. W  jej ramach zapewniamy: materiały konferencyjne, dyplom uczestnictwa w Konferencji, poczęstunek w przerwie obrad, obiad, druk artykułu w punktowanym czasopiśmie lub recenzowanej monografii naukowej – po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Opłaty należy dokonać przelewem do dnia 31.01.2019 r. na rachunek bankowy nr:

71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Bank Pekao SA oddział w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Z dopiskiem: DK – 361, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-361 Jan Kowalski)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokładny program Konferencji otrzymają Państwo drogą mailową najpóźniej 10 lutego 2019 roku.

Kontakt z sekretarzami  konferencji:

dr Iwona Ocetkiewicz – iwona.ocetkiewicz@up.krakow.pl

dr Błażej Przybylski – bprzybylski@aps.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap