Home | Granty | Inne | Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

Szanowni Państwo,

chciałbym poinformować, że od 1 grudnia zostały wprowadzone zmiany w programie grantów wewnętrznych jaki funkcjonuje na naszym Uniwersytecie. Jest to związane z przyznaniem przez MNiSW środków na pilotażowy projekt “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Utrzymujemy wszystkie dotychczasowe ścieżki finansowania projektów naukowych oraz dotyczące współpracy międzynarodowej. Główne zmiany polegają na:

  1. Wprowadzeniu szybkiej ścieżki dla finansowania projektów mających na celu uzyskanie prestiżowego grantu lub też znaczącego podniesienia zdolności UW do uczestnictwa w prestiżowych projektach badawczych. Możliwe jest uzyskanie wsparcia do 25 tys. zł na różnego rodzaju działania pozwalające złożyć wniosek w ramach Programu H2020, w tym o grant ERC.
  2. Obniżenie do 25% wkładu wydziału lub innej jednostki podstawowej UW, jaki jest konieczny dla uzyskania grantu na zwiększenie potencjału badawczego jednostki oraz jej umiędzynarodowienia.
  3. Wprowadzenie pilotażowego projektu mikrograntów, w ramach którego badacze, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N na UW mogą proponować projekty, które służą ich rozwojowi naukowemu. Decyzję o przyznaniu grantu będzie podejmowała komisja powołana przez Rektora UW.
  4. Podtrzymanie i zwiększenie zakresu projektów służących współpracy w ramach sojuszu uczelni europejskich 4EU oraz federacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Projekt pilotażowy “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” będzie funkcjonował na UW do 31 maja 2019 roku. Po jego zakończeniu i na podstawie doświadczeń z jego realizacji zostanie zaproponowany nowy program grantów wewnętrznych UW, który zacznie funkcjonować od 1 czerwca 2019 r.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie BOB:
http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/

Z poważaniem

Maciej Duszczyk

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW