Home | Bez kategorii | Nie żyje dr Krystyna Pleskot-Makulska

Nie żyje dr Krystyna Pleskot-Makulska

nekrolog

Dr Krystyna Pleskot-Makulska

Można odejść na zawsze, by stale być blisko (Jan Twardowski, 2015)

Dr Krystyna Pleskot-Makulska całe swoje życie zawodowe związała z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Była nieocenionym i zaangażowanym pracownikiem Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, członkinią Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych i Kształcenia Ustawicznego (AAACE).

Dr Krystyna Pleskot-Makulska była Autorką ponad 40 publikacji naukowych (w języku polskim i angielskim) z zakresu edukacji dorosłych w Polsce oraz innych krajach, m.in. USA, Finlandii, Brazylii. Uczestniczyła w wielu konferencjach i seminariach naukowych w Polsce i za granicą. Wykształciła wiele pokoleń studentów specjalizacji andragogicznych. Była promotorką kilkudziesięciu prac dyplomowych. W latach 2005-2007 pracowała jako tutorka/wolontariuszka w Literacy Chicago.

Nasza wspaniała koleżanka odeszła po ciężkiej chorobie 05.03.2019r. w Naperville (IL, USA). Krysia, pozostawiła po sobie wielki smutek i pustkę. Dużo czasu upłynie, zanim przyjmiemy do świadomości fakt jej odejścia. Nigdy jednak nie pogodzimy się z tak wielką stratą.

Dla nas, pracowników Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Krysia była wyjątkową osobą, wspaniałym i dobrym człowiekiem. Była oddaną przyjaciółką, osobą niezwykle wrażliwą, która spieszyła z pomocą i dawała wsparcie każdemu z nas. Taką Ją zachowamy w naszej pamięci.

Najbliższej Rodzinie Krysi, składamy wyrazy głębokiego współczucia. Trudno nam znaleźć słowa pocieszenia. W tych smutnych chwilach, całym sercem jesteśmy z Wami.

Ewa Skibińska, Józef Półturzycki, Zofia Szarota, Anna Marianowska, Ewa Dębska,
Krzysztof Pierścieniak, Monika Gromadzka i Zuzanna Wojciechowska

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 16 marca 2019r. o godzinie 12.00
w kościele Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu ul. Wyspiańskiego 1 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap