Home | ARCHIWUM | Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwszą listę laureatów konkursu MINIATURA 3

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwszą listę laureatów konkursu MINIATURA 3

Wśród naukowców, którzy otrzymają finansowanie jest dr Hanna Tomaszewska-Pękała z Wydziału Pedagogicznego UW.

Z przyznanych środków laureatka pokryje koszty wyjazdu konsultacyjnego do Södertörn University w Szwecji. Wizyta w zagranicznym ośrodku pozwoli dr Hannie Tomaszewskiej-Pękali dopracować wniosek o grant The Foundation for Baltic and East European Studies na polsko-szwedzki projekt naukowy. W ramach projektu będą prowadzone badania nad kapitałem społecznym w szkołach obu państw i znaczeniem tego kapitału w procesie wyrównywania szans edukacyjnych.

Granty w konkursie MINIATURA są przyznawane na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Badania wstępne, pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy lub konsultacyjny – to działania, które mogą zostać sfinansowane ze środków NCN w konkursie MINIATURA. Na ich realizację można otrzymać od 5 do 50 tys. zł. Pojedyncze czynności badawcze muszą być ukończone w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. W konkursie mogą wziąć udział doktorzy, którzy uzyskali stopnień w 2007 roku i później.

Wszystkie nazwiska laureatów zostały wymienione na stronie NCN. Jest to pierwsza lista laureatów w trwającym aktualnie naborze wniosków, który zakończy się 30 września. Kolejne zestawienia będą publikowane na bieżąco.

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap