Komunikat BWZ nr 18/19/SMPA/2019/2020

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)

Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA/KA103/2019) w krajach programu

dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

Rok akademicki 2019/2020

52 MIEJSCA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

(Komunikat BWZ nr 18/19/SMPA/2019/2020)

Pobierz PDF

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW