Home | Erasmus + | Erasmus + dla studentów | Erasmus + aktualności dla studentów | Przedłużanie pobytu na uczelniach zagranicznych w programie Erasmus

Przedłużanie pobytu na uczelniach zagranicznych w programie Erasmus

PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIÓW W UCZELNI ZAGRANICZNEJ ZE STYPENDIUM

Dotyczy studentów zakwalifikowanych jedynie na semestr zimowy.

Projekt pt. „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2019)” oraz „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 (PO WER)”

Zagraniczne studia częściowe

(Komunikat 16/19/SMS/2019/2020)

Pobierz PDF

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW