Home | Wybory | Wybory 2020 | Ogłoszenie wyborcze

Ogłoszenie wyborcze

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje na
03 lutego 2020 r. (poniedziałek)

zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
§2 ust.1 pkt.1b Statutu UW
(tzw. pracowników administracji)

Zebranie wyborcze zacznie się o godzinie 12.00
w sali nr 129

Celem zebrania jest przeprowadzenie następujących wyborów:

  1. Członków kolegium elektorów Uniwersytetu Warszawskiego
  2. Członków kolegium elektorów wydziału
  3. Członków rady wydziału

Przewodniczący WKW: K. Pierścieniak

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW