Home | Wybory | Wybory 2020 | Ogłoszenie wyborcze

Ogłoszenie wyborcze

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje na 04 lutego 2020 r. (wtorek) zebranie wyborcze pracowników z grupy nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego

Zebranie wyborcze rozpocznie się o godzinie 12.00
w sali nr 507

Celem zebrania jest przeprowadzenie następujących wyborów;

  1. Członek kolegium elektorów Uniwersytetu Warszawskiego – 1 mandat

Przewodniczący WKW: K. Pierścieniak

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW