Home | ARCHIWUM | I Kongres Humanistów Polskich

I Kongres Humanistów Polskich

Szanowni Państwo,

w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Antoniego Różalskiego ponawiam zaproszenie do Łodzi na I Kongres Humanistów Polskich, który odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 20 – 23 kwietnia. W załączeniu przesyłam list przewodni, szczegóły kongresu znajdziecie Państwo na stronie: https://kongreshumanistow.uni.lodz.pl .

Rejestracja trwa do 29 lutego 2020r. Opłata za udział we wszystkich wykładach i panelach, a także w wydarzeniach towarzyszących (uroczysta kolacja, koncerty, projekcje filmowe) wynosi 200 zł., natomiast dla doktorantów 100 zł.

Prof. UŁ dr hab. Krystyna Pietrych

Kierownik naukowo-merytoryczny Kongresu Humanistów Polskich / Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ

adres do korespondencji: ul. Narutowicza 68, pok. 107, 90-136 Łódź (UŁ – Rektorat); siedziba: ul. Franciszkańska 1/5, pok. 207, 91-431 Łódź (UŁ – Pałac Biedermanna); tel.:  +48 42 635-40-44, fax.: +48 42 678-60-23

e-mail: centrumhumanistyczne@uni.lodz.pl    strona: www.centrumhumanistyczne.uni.lodz.pl

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW