Home | ARCHIWUM | VI edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

VI edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Łódzki ogłasza VI edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Należy je zgłaszać do 3 kwietnia 2020 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

Ogłoszenie VI edycji konkursu

Lista prac nominowanych i nagrodzonych w poprzednich edycjach

Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

Z poważaniem,

Katarzyna Rubciak

Kierownik Biura Rektora

Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW