Home | ARCHIWUM | Komunikat o XXXIV Letniej Szkole Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej

Komunikat o XXXIV Letniej Szkole Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej

Kierownictwo naukowe tegorocznej Szkoły objęły prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak oraz dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ. Natomiast, gospodarzem Szkoły jest Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Agnieszką Cybal-Michalską. Szkoła odbędzie się w dniach 14–18 września 2020 roku w Obrzycku. Miejsce obrad to dawna rezydencja rodziny Raczyńskich – Pałac Obrzycko, obecnie Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegółowe informacje

Problematyką XXXIV LSMP: Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki, chcemy wpisać się w szeroką dyskusję dotyczącą funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu przedstawicieli dyscyplin naukowych, którym bliskie są zagadnienia szkolnictwa wyższego!

Sekretarze Naukowi XXXIV LSMP
Dr Bożena Kanclerz
Dr Mateusz Marciniak

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89D, 60-568 Poznań
mail: lsmp34@amu.edu.pl

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW