Home | ARCHIWUM | Przedłużenie pracy zdalnej, zajęć w formie on-line oraz innych ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego

Przedłużenie pracy zdalnej, zajęć w formie on-line oraz innych ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem konieczne jest przedłużenie obowiązywania przepisów dotyczących pracy zdalnej, prowadzenia zajęć w formie on-line oraz innych ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin pracy zdalnej oraz zajęć on-line wydłużony jest do 24 maja 2020 r.

Odwołanie podróży wydłużone jest do 30 czerwca 2020 r.

Odwołanie konferencji, sympozjów, wykładów otwartych i imprez na terenie UW wydłużone jest do 31 sierpnia 2020 r.

Linki do zarządzenia przesyłam poniżej.

Biorąc pod uwagę wydłużenie terminu obowiązywania ograniczeń, opłata za zakwaterowanie studentów i doktorantów w obiektach UW obniżona w kwietniu została również obniżona w maju.

Życząc Państwu w tych szczególnych okolicznościach przede wszystkim zdrowych Świąt pozostaję z poważaniem,

Marcin Pałys

ZARZĄDZENIE NR 69 Rektora UW z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 70 REKTORA UW z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap