Home | Aktualności | Profesor Joanna Madalińska-Michalak honorowym profesorem Uniwersytetu w Aarhus (Aarhus Univeristet)

Profesor Joanna Madalińska-Michalak honorowym profesorem Uniwersytetu w Aarhus (Aarhus Univeristet)

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z dniem 29 lipca br. został przyznany prof. dr hab. Joannie Madalińskiej-Michalak, kierownikowi Katedry Dydaktyki i Pedeutologii UW, wice-przewodniczącej World Education Research Association oraz Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, tytuł profesora honorowego Uniwersytetu w Aarhus.

Od 1 września br. Pani Profesor będzie współpracować z Danish School of Education na rzecz rozwijania potencjału naukowego pracowników i studentów oraz prowadzenia badań w ramach programu „Nauczyciele i Nauczanie: Edukacja nauczyciela, praktyka, rozwój zawodowy („Teachers and Teaching: Teacher Education, Practice, Professional Development”).

Tytuł profesora honorowego Uniwersytetu w Aarhus został przyznany Pani Profesor jako cenionemu badaczowi w dowód Jej zasług na rzecz rozwoju nauki w środowisku międzynarodowym i w celu zacieśnianie więzi z Uniwersytetem w Aarhus.

Uniwersytet w Aarhus jest jednym ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie (w roku 2019 zajmował 60-tą pozycję na liście szanghajskiej). Danish School of Education (DPU) skupia największe i najsilniejsze środowisko naukowe w Danii prowadzące badania pedagogiczne i rozwijające praktykę edukacyjną.

 

Pani Profesor bardzo gorąco gratulujemy!

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW