Home | Aktualności | Konkurs SONATA 16 ogłoszony

Konkurs SONATA 16 ogłoszony

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA 16 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r., do godz. 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2021 r.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

  • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
  • ST – nauki ścisłe i techniczne;
  • NZ – nauki o życiu.

Wnioski są oceniane w ramach paneli dziedzinowych (np. HS1, ST1, NZ1).

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW