Home | ARCHIWUM | Odszedł od nas Profesor Andrzej Jaczewski

Odszedł od nas Profesor Andrzej Jaczewski

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu w dniu 13 października 2020 roku Pana Profesora Andrzeja Jaczewskiego

Prof. n. hum. dr hab. n. med. Andrzej Jaczewski, wychowawca wielu pokoleń Polaków. Nestor polskiej seksuologii, pedagog, lekarz, specjalista w zakresie pediatrii i medycyny szkolnej, harcmistrz.

W 1947 r. rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, a ukończył je w 1952 r. już w ramach Akademii Medycznej. Był ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Gorlicach, gdzie przyczynił się do ograniczenia śmiertelności niemowląt i jako pierwszy użył w leczeniu małych dzieci kroplówki. Od 1956 r. pracował w Katedrze Propedeutyki Pediatrii Akademii Medycznej, a równocześnie jako lekarz szkolny w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela w Warszawie, gdzie kierował pierwszymi w Polsce badaniami nad okresem dojrzewania dzieci i młodzieży. Powstał wówczas Zakład Medycyny Szkolnej, a w jego ramach pierwsza w Polsce poradnia młodzieżowa, zajmująca się poradnictwem seksuologicznym oraz zwalczaniem uzależnień.

Po przejściu na Uniwersytet Warszawski kierował Zakładem Higieny Szkolnej, a następnie założył i kierował Katedrą Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana do spraw studenckich Wydziału Pedagogicznego UW. Był założycielem i pierwszy m kierownikiem  Studiów Podyplomowych Wychowania Seksualnego na naszym Wydziale.

W swojej działalności naukowej, popularyzatorskiej i społecznej zajmował się zagadnieniami wychowania oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Był uczniem prof. Władysława Szenajcha, lekarza, humanisty, wybitnego wykładowcy i wychowawcy, który podkreślał konieczność poznania najpierw dziecka przez pryzmat swoistości jego rozwoju, później zaś z perspektywy chorób wieku dziecięcego. Pod jego kierunkiem oraz prof. Zofii Lejmbach prowadził badania z zakresu rozwoju i wychowania seksualnego dzieci i młodzieży. Prof. Jaczewski jest autorem teorii rozszczepienia dojrzałości psychoseksualnej oraz teorii tzw. wirażu rozwojowego. Przez 17 lat był profesorem Uniwersytetu w Kolonii. Inicjator licznych wymian naukowych studentów i pracowników Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Kolonii.

Autor wielu znaczących podręczników akademickich i książek popularyzujących wiedzę na temat dojrzewania dziewcząt i chłopców. Poradniki popularnonaukowe jego autorstwa były wielokrotnie wznawiane i tłumaczone na język angielski, włoski, niemiecki, rosyjski, czeski i litewski. W 2014 r. ukazała się „Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji”. Był  autorem monografii „Erotyzm dzieci i młodzieży” oraz wydawanych od przeszło 40 lat książek „O chłopcach dla chłopców”, „O dziewczętach dla dziewcząt”, na których wychowało się wiele pokoleń młodych Polek i Polaków.

Był współzałożycielem i  prezesem Towarzystwa Zdrowia Seksualnego.

Przez 27 lat prowadził w telewizji polskiej programy z zakresu nauki o człowieku dla szkół. Przez 25 lat dla czasopisma „Jestem” pisał felietony z cyklu „Kultura Seksualna”.

Był jednym z pierwszych wykładowców stacji Edusat, która zajmowała się kształceniem studentów na odległość.

Prowadził  blog Cicer_cum_caule, a także w ostatnich dwóch latach życia swój fanpage na Facebook’u, gdzie nagrywał podcasty.

Wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi, m.in.: Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta; Krzyżem Armii Krajowej; Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem im. Alberta Schweitzera, nadawanym przez Światową Akademię Medycyny.

W kraju jak i zagranicą popularyzował wiedzę o Januszu Korczaku i jego dorobku. Otrzymał medal im. Janusza Korczaka.

W uznaniu jego wkładu dla rozwoju społeczno-emocjonalnego i wartości oraz tworzenia związków wzajemności między: Zachodem, Wschodem, Północą i Południem, ludźmi młodymi i starymi, osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi, ludźmi żyjącymi w potrzebie i wygodzie,  Uniwersytet w Kolonii przyznał mu „Human Award 2016”.

W 2018 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymał tytuł Profesora Honorowego.

W 2019 r. Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk przyznał Profesorowi “Medal Za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki”. Medal Profesorowi Andrzejowi Jaczewskiemu został wręczony we wrześniu 2020r. w jego domu w Ropkach.

Odszedł od nas  Wielki człowiek. Uczył poczucia godności i miłości do Ojczyzny, o którą walczył w okresie okupacji. Był członkiem “Szarych Szeregów”, a od 1943 r. drużynowym “Zawiszy”. Opuścił wiele osób, ale pozostawił  nam swoje dzieła, idee, sposób postrzegania świata przez pryzmat współczesnych potrzeb edukacyjnych, empatii, wrażliwości na piękno sztuki i przyrody oraz patriotyzmu.

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW