Home | Aktualności | STRAJK AŻ PO HORYZONT – panel ekspercki, dotyczący orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji

STRAJK AŻ PO HORYZONT – panel ekspercki, dotyczący orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji

strajk aż po horyzont banner fb
Termin: 4 listopada o godz. 13:00
Miejsce: Platforma Zoom (po wcześniejszej rejestracji)* streaming online
 
 
 
Prodziekan Barbara Murawska wyraziła zgodę na usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach studentek i studentów, którzy uczestniczyć będą w spotkaniu!

Zadaniem panelu jest nakreślenie teoretycznego horyzontu dla ostatnich wydarzeń w Polsce. Tym samym chcemy afektywność ulicznych protestów uzupełnić o wymiar poznawczy. Chcemy zrozumieć i wiedzieć. Wychodzimy bowiem z założenia, że na tym polega rola Uniwersytetu. Nie chcemy podgrzewać emocji. Nie chcemy narzucać światopoglądu, ale dostarczyć kryteriów do samodzielnej, świadomej decyzji, której wynikiem będzie zajęcie stanowiska, nawet jeśli przyjmie ono formę zaniechania w duchu Žižkowego “I would prefer not to”.

Nasz panel ekspercki jest wielogłosem osób z różnych dziedzin wiedzy, a każda z tych dziedzin jest nierozerwalnie związana z naszym codziennym życiem. To ludzie w różnym wieku, kobiety oraz mężczyźni.

Razem z nimi będziemy zastanawiać się nad konsekwencjami przemian, które dzieją się na naszych oczach. Podążając bowiem za Deweyem, wierzymy, że myślenie to nie tylko umiejętność diagnozowania teraźniejszości, ale także umiejętność zaglądania w przyszłość, prognozowania tego, co owa teraźniejszość może przynieść w niedalekiej przyszłości. Spór toczący się w naszym kraju daleko wykracza poza problem aborcji, będąc w swej istocie sporem o prawo do samostanowienia, decydowania o swoim ciele i niezgody na gwałt bez względu na jego formę. Kim będziemy jako ludzie, jeśli zrezygnujemy z fundamentalnego, i niejednokrotnie tragicznego, wyboru moralnego, który konstytuuje nas jako istoty ludzkie? Kim będziemy jako społeczeństwo, gdy wątpienie wpisane w wiarę zastąpimy dogmatem zwalniającym nas z myślenia oraz odpowiedzialności?

Osoby biorące udział w spotkaniu:

  • dr hab. Magdalena Środa, prof. UW (Zakład Etyki na Wydziale Filozofii UW): etyczka i filozofka
  • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii na Wydziale Pedagogicznym UW): seksuolog
  • mgr Monika Wicińska: psychotraumatolożka, psychoterapeutka
  • dr n. med. Beata Wróbel (Uniwersytet SWPS) – ginekolożka
  • dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW (Katedra Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW)
  • Ks. dr hab. Alfred M. Wierzbicki (Katedra Etyki na Wydziale Filozofii KUL)Wydarzenie jest współorganizowane przez Pracownię Filozoficznych Podstaw Pedagogiki WP UW.
*Rejestracja konieczna ze względu na nagrywanie panelu.
**Rejestracja możliwa do godz. 12.30 04.11.2020
Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap