Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 28 maja 2021 r. (piątek), o godz. 13:30 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy
doktorskiej
mgr. Jakuba Sokolnickiego
Temat rozprawy: Monitorowanie losów zawodowych absolwentów uniwersytetów medycznych w Polsce

Promotor: prof. dr hab. Józef Półturzycki

Recenzenci:
dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Urszula Teresa Jeruszka, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://apd.uw.edu.pl/diplomas/169446/

Link do uczestnictwa w publicznej obronie będzie udostępniany po wcześniejszej rejestracji mailowej
– adres do rejestracji:
e.bankiewicz@uw.edu.pl


Rejestracja uczestników będzie otwarta od 26 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r. do godziny [23:59].
W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 publiczna obrona rozprawy
doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny, określony w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261).


Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Ogłoszenie o publicznej obronie  rozprawy doktorskiej w języku polskim

eInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula RODO)  w języku polskim

NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation (pdf)

eInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula RODO) w języku angielskim