Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

ADVANCES 2.0

Studia magisterskie Erasmuss Mundus ADVANCES 2.0: MA Advanced Development in Social Work oferują unikalny europejski program kształcenia na poziomie wyższym w zakresie pracy socjalnej dla studentów z całego świata. Jest to już druga edycja tego programu, który pilotażowo rozpoczęto w 2014 roku. Studia ADVANCES 1.0 ukończyło 45 absolwentów.

Czas trwania: 2018-2024

Środki programu: 4.326.000,00 Euro

Grant Agreement: EMJWMD 2018-1530/001-001

Koordynator w Polsce (Wydział Pedagogiczny UW): dr hab. Agnieszka Naumiuk

W ciągu 22-miesięcznego programu słuchacze studiują w ośrodkach akademickich w Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii i w Polsce oraz  korzystają z wiedzy i doświadczeń wybitnych naukowców z dziedziny edukacji i pracy socjalnej spoza Unii Europejskiej. Studia ADVANCES prowadzą do uzyskania stopnia magistra potwierdzonego w Polsce dyplomem twz. studiów podwójnych (double degree).

Semestr pierwszy odbywa się na Uniwersytecie w Lincoln (Wielka Brytania) i oferuje  podstawową wiedzę, teorię i umiejętności w zakresie pracy socjalnej, kształcenie w zakresie akademickiego języka angielskiego oraz kluczowych umiejętności prowadzenia badań.

Semestr drugi ma miejsce na Uniwersytecie w Aalborg (Dania) Uczestnicy są przeszkoleni w stosowaniu podejścia opartego na analizie centralnego problemu pracy socjalnej (Problem Based Learning), poprzez syntezę teorii i wyników badań terenowych.

Pierwszy rok kończy się 3-tygodniową szkołą letnią – naprzemiennie w Nanterre (Francja) i na Uniwersytecie Warszawskim – poświęconą innowacyjnym badaniom i praktyce w pracy socjalnej.

Semestr trzeci odbywa się w Lizbonie (Portugalia) i koncentruje się na przedsiębiorczości społecznej oraz na globalnych aspektach pracy socjalnej.

Słuchacze poświęcają semestr czwarty na prowadzenie indywidulanych badań terenowych i napisanie dysertacji magisterskiej na temat związany z międzynarodową pracą socjalną, którą prezentują na konferencji kończącej cały kurs (Warszawa / Nanterre).

Studia Advances 2.0 obejmują 4 kohorty po około 15-20 studentów każda.

Zob. więcej na: https://www.socialworkadvances.aau.dk