Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa

Wydział Pedagogiczny Uniwersyetu Warszawskiego prowadzi podyplomowe studia z Doradztwa zawodowego i edukacyjnego dla nauczycieli szkół podstawowych m.st. Warszawa. Studia te są jedną z części projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROJEKTU: Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Całkowita wartość projektu:                              4 462 172,50  zł       

Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł  

Okres trwania projektu:                                     1.XII 2019- 30.XI 2021   

Opis:

  • 110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji  i Kariery;
  • 50  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego ukończy studia podyplomowe;
  • 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie

Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 50 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.spw.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli oraz studentów studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i edukacyjnego. *)

plakat-1a SPW
[divider]

*) https://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst