Home | Aktualności | Zdążyć przed suszą – konkurs

Zdążyć przed suszą – konkurs

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych, które w sposób teoretyczny lub praktyczny (także projektowy) odnoszą się do rozwiązań problemu suszy, związanej z postępującymi zmianami klimatu w warunkach lokalnych lub globalnych. W zakres możliwych rozwiązań wchodzą m.in. rozwiązania techniczne, (bio)technologiczne i prawne, programy edukacji publicznej lub szkolnej, projekty działań promocyjnych, innowacji w systemach zarządzania instytucjami lub przedsiębiorstwami itp.

https://bid.uw.edu.pl/zdazyc-przed-susza-konkurs/

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap