Home | ARCHIWUM | ARCHIWUM - Aktualności | Wyniki sesji prezentującej prace dyplomowe w roku akademickim 2021/22

Wyniki sesji prezentującej prace dyplomowe w roku akademickim 2021/22

Zespół Ekspertów: dr hab. Roman Dolata. Prof. UW, prof. dr hab. Janina Kamińska (studia I stopnia) oraz dr hab. Jan Rutkowski, dr hab. Grzegorz Szumski, prof.UW, dr Paulina Marchlik, dr Kamila Wichrowska (studia II stopnia) wyłonił zwycięzców konkursu na najlepszą prezentację pracy dyplomowej.

Pierwsze miejsce zajęły:

Weronika Wróblewska (studia licencjackie). Praca pt. „Harc – kontakt” – projekt animacyjny odbudowujący kompetencje społeczne w popandemicznej rzeczywistości” pod kierunkiem doktor Ewy Palamer-Kabacińskiej.

oraz Maria Dubec (studia magisterskie). Praca pt. „Rok obrzędowy w sztuce łemkowskiej. Perspektywa edukacji artystycznej i regionalnej” pod kierunkiem  prof. dr hab. Krystyny Pankowskiej i Natalia Alyani (studia magisterskie). Praca pt. „Exploring self-directed learning and professional development of EFL teachers in online learning contexts” pod kierunkiem doktor Katarzyny Brzosko-Barratt.

Pozostałe miejsca i wyróżnienia:

Natalia Górna (studia licencjackie). Praca pt. „Edukacyjny potencjał mediów społecznościowych w zakresie edukacji globalnej na podstawie problemu odpowiedzialnej turystyki)”, pod kierunkiem doktor Magdaleny Kulety-Hulboj

Aleksandra Bielawna (studia licencjackie). Praca pt. pt. „Aktywność czytelnicza młodzieży a pandemia COVID-19”   pod kierunkiem doktor Anny Dąbrowskiej

Gabriela Banach (studia magisterskie). Praca pt. pt. „Struktura rodzeństwa a funkcjonowanie społeczne uczniów klas ósmych”  pod kierunkiem dra hab. Romana Dolaty, prof. UW

Monika Kosińska (studia magisterskie). Praca pt.  „Długość edukacji przedszkolnej a funkcjonowanie społeczne uczniów klas ósmych”  pod kierunkiem dra hab. Romana Dolaty, prof. UW

Angelika Jakubowska (studia magisterskie). Praca pt. „Jak mierzyć myślenie algorytmiczne?” pod kierunkiem dra hab. Romana Dolaty, prof. UW

Anna Dębska (studia magisterskie). Praca pt. „Kompetencje społeczne dzieci uczęszczających do przedszkoli w systemie Marii Montessori oraz placówek publicznych – analiza porównawcza” pod kierunkiem dra hab. Grzegorza Szumskiego, prof. UW

Zuzanna Pragacz (studia magisterskie). Praca pt. „The Use of First Language in Early CLIL”  pod kierunkiem doktor Katarzyny Brzosko-Barratt

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za aktywny udział.

Galeria

Fot.  Anna Szewczyk

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap