Home | ARCHIWUM | Konkurs na prace dyplomowe pn. “Zdążyć przed suszą”

Konkurs na prace dyplomowe pn. “Zdążyć przed suszą”

Konkurs powstał z inicjatywy zespołu rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego, w ramach realizacji celów “Agendy na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju
Celem konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych, które w sposób teoretyczny lub praktyczny (także projektowy) odnoszą się do rozwiązań problemu suszy, związanej z postępującymi zmianami klimatu w warunkach lokalnych lub globalnych. W zakres możliwych rozwiązań wchodzą m.in. rozwiązania techniczne, (bio)technologiczne i prawne, programy edukacji publicznej lub szkolnej, projekty działań promocyjnych, innowacji w systemach zarządzania instytucjami lub przedsiębiorstwami itp.
Uczestnikami konkursu mogą być studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów pierwszego lub drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych magisterskich, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.


________________________________________________________________________________________________________________
Harmonogram
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Data ogłoszenia konkursu: 31.01.2022
Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.06.2022
Zakończenie naboru wniosków: 30.09.2022 r., godz. 16:00
Ogłoszenie wyników konkursu: do 30.12.2022

Pula nagród: 9 000 zł

Szczegóły, formularz udziału i regulamin konkursu znajdują się na:

https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-dla-klimatu/
https://bid.uw.edu.pl/zdazyc-przed-susza-konkurs/

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Pani Małgorzata Podstawa, m.podstawa@uw.edu.pl, tel. 22 55 22 057

z wyrazami szacunku,

Violetta Wojciechowska-Danilczuk

Platforma Zielonego Dialogu

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

  1. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

tel.: 22 55 22 058

platformazielonegodialogu@uw.edu.pl

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap