V Kongres Edukacji

V Kongres Edukacji | 35-lecie Programu Erasmus+

Narodowa Agencja Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce zaprasza na V Kongres Edukacji, który odbędzie się 27 października 2022 r., o godzinie 12:00 w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Kluczowym tematem spotkania będzie umiędzynarodowienie w obszarze szeroko rozumianej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę. Jak widać, mimo upływu 35 lat główna idea programu pozostaje ta sama – rozwijanie międzynarodowej współpracy między placówkami edukacyjnymi.

https://kongres.frse.org.pl
Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap