Home | Aktualności | Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW

Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW

Pismo do dziekanówSzanowni Państwo, Drodzy Wykładowcy UW, Drodzy Doktoranci UW,

zapraszamy do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW. Dokładnie 1 lutego 2023 r. o godz. 17.00 (środa) zakończymy przyjmowanie zgłoszeń kursów na III trymestr roku akademickiego 2022/2023. Zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej (na platformach ZOOM, Google Meet lub MS Teams UO) lub stacjonarnej.

1. Kursy należy zgłaszać poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie Uniwersytetu Otwartego UW.

2. Następnie, propozycję programów należy składać osobiście w formie papierowej (wydruk z systemu) bądź elektronicznej, tj. można przesłać drogą e-mailową plik pdf z Państwa zeskanowanym odręcznym bądź elektronicznym podpisem (podpis kwalifikowany lub zaufany) i e-mailową zgodą Dziekana/Prodziekana/Dyrektora/Wicedyrektora Jednostki na prowadzenie zajęć.
3. Zgłoszenie należy dostarczyć do 1 lutego 2023 r., do godz. 17.00 (środa) do Biura UOUW lub na adres e-mail: katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.pl, magdalena.wyrwich@uo.uw.edu.pl lub dorota.palys@uo.uw.edu.pl.

Jeśli chodzi o terminy zajęć, najwcześniej kursy mogą się rozpoczynać 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek), a zakończyć się muszą najpóźniej 31 lipca.

Zgłaszane zajęcia powinny liczyć minimum 30 godzin dydaktycznych (22 godziny zegarowe i 30 minut). Szczególnie poszukujemy Wykładowców kursów językowych, prowadzących zajęcia na poziomie A1 (mowa głównie o języku angielskim, ale i o wszelkich językach niestandardowych) oraz osoby chętne do poprowadzenia zajęć informatycznych. Do składania programów kursów zapraszamy także wszystkich Wykładowców z ciekawymi pomysłami i chęcią popularyzowania wiedzy.

Wykładowcy Uniwersytetu Otwartego UW podpisują z nami umowę zlecenie obowiązującą podczas trwania kursu.

Kursy online:

Konieczne jest, aby w tytule programu kursu zamieścić dopisek [UTF-8?]â kurs [UTF-8?]onlineâ oraz w opisie programu zajęć zawrzeć informację, z jakiej platformy zamierzają Państwo korzystać podczas spotkań (wymóg konieczny).

Kursy stacjonarne: 

Konieczne jest, aby w tytule programu kursu zamieścić dopisek [UTF-8?]â kurs [UTF-8?]stacjonarnyâ (wymóg konieczny).

Rada Uniwersytetu Otwartego UW będzie rozpatrywać tylko te zgłoszenia, które spełniły wymogi formalne, tj.:
  • zostały przesłane do Rady poprzez Panel Wykładowcy,
  • następnie zostały podpisane i dostarczone do Biura UOUW; w przypadku elektronicznej formy składania zgłoszenia: zeskanowane przez Wykładowcę i przekazane nam drogą e-mailową w formie pliku pdf; w przypadku Doktorantów (kursy można zgłaszać, będąc przynajmniej na II roku szkoły doktorskiej bądź realizując studia doktoranckie) należy złożyć także oświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta (w załączeniu), a jeśli Doktorant składa program po raz pierwszy [UTF-8?]â również opinię od Promotora i zaświadczenie o doświadczeniu dydaktycznym,
  • a wreszcie uzyskały zgodę Dziekana/Prodziekana/Dyrektora/Wicedyrektora Jednostki na zgłoszenie kursu i została ona nam przedstawiona w formie papierowej (podpis i pieczątka na wydruku zgłoszenia kursu) bądź w formie przekazanej treści e-maila (w odpowiedzi na wiadomość od Wykładowcy z załączonym podpisanym programem kursu).

Gdyby pojawiły się wątpliwości lub dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego pod numerami: 22 552 40 76,  22 552 13 20 lub 22 552 15 27.

Do pobrania:
Oświadczenie o statusie doktoranta

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap