Home | ARCHIWUM | ARCHIWUM - Aktualności | Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Jednym z działań podejmowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest wspieranie naukowców z zagranicy, którzy są zainteresowani aplikowaniem o granty Marie Skłodowskiej-Curie Postdoctoral Fellowship wraz z Uniwersytetem Warszawskim. Wsparcie oferowane naukowcom z zagranicy obejmuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego, zarówno od strony administracyjnej jak i konsultacje merytoryczne z opiekunami naukowymi.

Chciałybyśmy prosić Państwa o rozpowszechnienie informacji wśród pracowników naukowych Państwa jednostki o możliwości bycia opiekunem naukowym badacza lub badaczki z zagranicy i jednocześnie zaprosić osoby chętne do podjęcia się takiej roli na szkolenie, które odbędzie się 4 kwietnia 2023 w godzinach 13:00-16:00 w sali  1.120 w budynku na ul. Dobrej 55.  

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zarejestrowanie się:

https://uw-edu-pl.zoom.us/meeting/register/tJcldO6trzIoHtKmW3Xmt8IHCQWw9E9zN5XY

Działania Marii Skłodowskiej-Curie Postdoctoral Fellowship to indywidualne granty badawczo-szkoleniowe, których celem jest budowanie potencjału naukowego Europe poprzez wspieranie rozwoju utalentowanych młodych badaczy i badaczek. Program gwarantuje instytucji przyjmującej środki na zatrudnienie badacza, prowadzenie przez niego badań, a samej instytucji przyznaje koszty pośrednie.

Więcej informacji znajduje się w załączonych materiałach:
Szkolenie dla opiekunów
Pismo do kierowników jednostek

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap