Home | ARCHIWUM | ARCHIWUM - Aktualności | Seminarium naukowe WP UW: 16.05.2023, godz. 13.30, sala 124

Seminarium naukowe WP UW: 16.05.2023, godz. 13.30, sala 124

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na spotkanie w ramach Seminarium naukowego Wydziału Pedagogicznego UW. Naszym gościem będzie dr hab. Maksymilian Chutorański, który wygłosi wykład: O (nie)antropocentryczności teorii i badań edukacyjnych.

Proszę o rejestrację mailową, adres: seminarium.naukowe@pedagog.uw.edu.pl do 12 maja 2023.

Rafał Godoń

Seminarium naukowe Wydziału Pedagogicznego UW

16 maja 2023 r., godz. 13.30, sala 124 (zmiana sali z 507 na 124)

dr hab. Maksymilian Chutorański

Uniwersytet Szczeciński

O (nie)antropocentryczności teorii i badań edukacyjnych

W ramach wystąpienia, odwołując się do współczesnych wyzwań związanych z kryzysem środowiskowym, a także perspektywami teoretycznymi, podkreślającymi złożoność relacji między ludźmi i nie-ludźmi, zamierzam wskazać konieczność przemyślenia tradycyjnych kategorii pedagogicznych i logik stawiania problemów badawczych. W pierwszej kolejności, zwrócę uwagę na ograniczenia antropocentrycznego myślenia o edukacji. Następnie, rozwinę postulat postawienia świata w centrum teorii i badań pedagogicznych. W tym kontekście zwrócę uwagę na bliski i daleki zasięg pedagogii. W dalszym ciągu, podejmę próbę wskazania możliwości badań empirycznych, które podejmowałyby kwestię tego, jak edukacja odmienia świat nie(tylko)ludzki.

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap