Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Konkurs na najlepszą pracę doktorską (Nagroda Jadwigi i Zbigniewa Kruszewskich)

Wymagania wobec kandydatów:
– obywatelstwo jednego państw Europy Środkowo-Wschodniej, Niemiec lub państw b. ZSSR;
– ukończone studia doktorskie;
– praca obroniona na polskiej uczelni (niezależnie od obywatelstwa doktoranta) lub praca obywatela polskiego obroniona za granicą

Wymagane dokumenty:
– CV zawierające informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu, publikacjach, tematach prac dyplomowych oraz znajomości języków;
– kopia dyplomu/zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych wraz z uzyskanym stopniem naukowym;
– praca z dziedziny jak wskazano w zasadach, napisana w jednym z języków w/w krajów


Podstawowe zasady:

1. Raz do roku ogłaszany konkurs na najlepszą pracę doktorską
a) praca mogła być obroniona do 3 lat przed ogłoszeniem konkursu;
b) dotyczy wyłącznie prac obronionych na polskich uczelniach (niezależnie od obywatelstwa doktoranta) oraz prac obywateli polskich obronionych za granicą
2. Selekcja prac odbywa się w trzech etapach:
I – kwalifikacja formalna (2 sekretarzy Komisji);
II – kwalifikacja merytoryczna (Komisja merytoryczna złożona ze specjalistów w danej dziedzinie i tematyce, Komisja może zamawiać także recenzje zewnętrzne);
III – Kwalifikacyjna komisja końcowa (komisja merytoryczna, sekretarze, delegat Studium)


Oferujemy
:
1. Zwycięzca pracy otrzymuje nagrodę finansową w wys. 25 000 zł brutto, dyplom oraz wydanie pracy drukiem w serii Studium Europy Wschodniej.
2. Przewiduje się także możliwość przyznania II i III nagrody (odpowiednio: 15 000 i 10 000 zł brutto)

NAGRODA JEST FINANSOWANA Z FUNDUSZY PROF. ZBIGNIEWA ANTHONY’EGO KRUSZEWSKIEGO.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2023 r.
Wymagane dokumenty prosimy wysyłać na adres: stypendia.studium@uw.edu.pl
Ogłoszenie wyników nastąpi 30 października 2023 r