Home | Erasmus + | Erasmus + dla pracowników | Erasmus + aktualności dla pracowników | Sussex European Partnership Development Fellowships (EPDF)

Sussex European Partnership Development Fellowships (EPDF)

Informujemy o możliwości udziału w programie „Sussex European Partnership Development Fellowships (EPDF)”, którego celem jest rozszerzenie współpracy między pracownikami naukowymi University of Sussex i wybranych uczelni europejskich.

W ramach programu można realizować wizyty pracowników naukowych trwające od 3 do 10 dni. Dofinansowanie kosztów podróży (maksymalnie 250 GBP) oraz zakwaterowania (150 GBP na dobę) pokrywane jest przez University of Sussex. Pracownicy University of Sussex nominują i składają aplikację w imieniu gości z uczelni partnerskich, a także pełnią rolę koordynatorów wizyt. Beneficjentami programu nie mogą być doktoranci.

W ciągu roku od przyznania dofinansowania wizyta powinna przynieść wymierne rezultaty w postaci wspólnych publikacji, wniosków projektowych, rozwoju programów nauczania albo działań zmierzających do budowania potencjału naukowo-badawczego lub dydaktycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz formularz aplikacyjny znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.sussex.ac.uk/global-engagement/partnerships/engagement/epdf

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za obsługę administracyjną programu po stronie University of Sussex: Louise Duthie (L.A.Duthie@sussex.ac.uk).

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap