Home | Aktualności | Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ na Wydziale Pedagogicznym UW, 25-29 września 2023

Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ na Wydziale Pedagogicznym UW, 25-29 września 2023

Wydział Pedagogiczny UW, wspólnie z trzema partnerskimi uniwersytetami z Niemiec, Hiszpanii i Rumunii, organizuje krótkoterminowy program mieszany Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ pt.  „Janusz Korczak’s concepts of children’s rights – multidisciplinary access to contemporary challenges and approaches for Practitioners and Researchers “.

W ostatnim tygodniu września 2023 odbędą się zajęcia, których celem jest nabycie wiedzy i kompetencji w obszarach: edukacji obywatelskiej w świecie mobilności i migracji oraz edukacji na rzecz praw dziecka. Tematyką wiodącą jest recepcja dziedzictwa pedagogicznego Janusza Korczaka do współczesnych wyzwań edukacyjnych. Podczas programu omawiane będą m.in. takie zagadnienia jak: międzykulturowe, inkluzyjne i niedyskryminujące podejścia w pedagogice praw dziecka, resilience w edukacji o prawach dziecka, humanizująca metodologia pracy z inkluzyjnym i refleksyjnym podejściem.

Studenci będą mieli możliwość odbycia spaceru śladami Janusza Korczaka, odwiedzenia międzykulturowych oddziałów w warszawskich szkołach podstawowych oraz poznania dziedzictwa historyczno-kulturowego Miasta St. Warszawy. Oprócz programu merytorycznego zaplanowano aktywności kulturalno-integracyjne: wizytę w muzeach, spacery po Warszawie oraz wyjście na koncert. Zajęcia i aktywności międzykulturowe odbywają się w języku angielskim.

Projekt obejmuje część wirtualną oraz pięciodniowe aktywności stacjonarne w Warszawie w ostatnim tygodniu września. Za udział w tym programie można uzyskać 3 pkt ECTS, jako, że BIP jest traktowany jak typowy, 30 godzinny, kurs uniwersytecki.

W ramach BIP odbędzie się gościnny wykład prof. Nektariosa Stellakisa (University of Patras) pt. „Discussing Korczak’s pedagogical ideas: Enhancing critical literacy in schools today” jak również promocja książki „Theories and practices of self-determination and participation Janusz Korczak in discourse” autorstwa badaczy, którzy będą prowadzić zajęcia podczas BIP w Warszawie.

Link do książki https://link.springer.com/book/9783658307639

Wykład i promocja mają charakter wydarzenia otwartego, odbędą się w piątek 29 września o godz. 10.00 w sali 414 Wydziału Pedagogicznego UW, przy ul. Mokotowskiej 16/20.

BIP na Uniwersytecie Warszawskim jest nowym międzynarodowym programem. Ten organizowany na Wydziale Pedagogicznym UW jest wydarzeniem unikatowym – po raz pierwszy odbędzie się wydarzenie poświęcone dziedzictwu pedagogicznemu Starego Doktora, które zjednoczy badaczy i studentów z czterech europejskich Uniwersytetów.

Partnerzy BIP:

Partner 1 – Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, Polska

Partner 2 – Evangelische Hochschule Darmstadt, Germany

Partner 3 – Faculty of Education, Complutense University of Madrid, Spain

Partner 4 – Faculty of Psychology and Science of Education, Transilvania University, Rumania

Instytucje współpracujące:

Liceum Chocimska

Szkoła Podstawowa nr 361 im. Papcia Chmiela

Bednarska Szkoła Podstawowa

Warsaw Montessori School

Samorząd Studentów Wydziału Pedagogicznego UW

Organizatorzy:

Organizatorami po stronie Wydziału Pedagogicznego UW jest dr Urszula Markowska-Manista, mgr Agnieszka Tokarzewska oraz dr Marek Smulczyk.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny: Biuro Współpracy Międzynarodowej UW: Monika Satała

Koordynator Erasmus+ na Wydziale Pedagogicznym: dr Ewelina Zubala

 

Kontakt organizacyjny: a.tokarzewska@uw.edu.pl

Kontakt merytoryczny: u.markowska-ma@uw.edu.pl, m.smulczyk@uw.edu.pl

 

 

 

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap