Home | Erasmus + | Erasmus + dla pracowników | Erasmus + aktualności dla pracowników | Procedury i kryteria kwalifikacji 2023/2024

Procedury i kryteria kwalifikacji 2023/2024

Informujemy, że na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały umieszczone:

  1. Procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT).
  2. Procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)
    obowiązujące w roku akademickim 2023/24.

Zasady są bardzo podobne do zeszłorocznych, najważniejsze różnice to:

  1. Czas obowiązywania projektu – maksymalny czas pobytu na wymianie do 31.07.2024 r.
  2. Zmiana liczby mobilności dla nauczycieli akademickich, maks. 2 wyjazdy w konfiguracji 2x STA lub STA + STT.
Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap