Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Barbary Czerskiej-Szczepaniak

Warszawa, 19 października 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 07 listopada 2023 r. o godz. 13:30, w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW
przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Elżbiety Barbary Czerskiej-Szczepaniak

Temat rozprawy: Kształtowanie się poczucia podmiotowości kobiet objętych wsparciem instytucji pomocy społecznej

Promotor: dr hab. Jan Rutkowski

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Gajek (Uniwersytet Łódzki)

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Anna Odrowąż-Coates (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
  • dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dyscyplina naukowa: pedagogika

Język obrony: język polski

Rozprawa, 10 dni przed terminem obrony, będzie dostępna na stronie Repozytorium BUW https://depotuw.ceon.pl/ ,
streszczenie i recenzje w formie elektronicznej dostępne są pod adresem: https://www.pedagog.uw.edu.pl/wydzial-i-pracownicy/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/

Rozprawa jest również dostępna w wersji papierowej – do wglądu, w czytelni Biblioteki Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie.

Przewodniczący Rady Naukowej
Dyscypliny Pedagogika
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski