Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Program Fulbright Specialist 

Chciał(a)byś zaprosić amerykańskiego eksperta/kę do Polski na krótkoterminową wizytę? Skorzystaj z programu Fulbright Specialist 2024-25, który finansuje i umożliwia polskim instytucjom i organizacjom nawiązanie współpracy z amerykańskimi ekspertami oraz wspólną realizację projektów.

Program Fulbright Specialist jest koordynowany przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta, która prowadzi nabór wniosków konkursowych.  Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Specjalisty:ki do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych. 

Stypendysta:ka programu Fulbright Specialist otrzymuje honorarium oraz pokrycie kosztów przelotu do i z Polski. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów stypendysty związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i podróży krajowych.

W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji. 

Dodatkowo Komisja zachęca polskie instytucje do składania wniosków na rzecz Ukrainy oraz osób uchodźczych z Ukrainy przebywających obecnie w Polsce. 

Czas trwania wizyty specjalisty to 14 – 42 dni kalendarzowych. W bieżącym naborze przyjmowane są wnioski na wizyty w terminie od 1 września 2024 do 30 września 2025.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez instytucję goszczącą wniosku w wersji elektronicznej do 8 grudnia 2023 r. Link do elektronicznego systemu składania wniosków oraz instrukcje jak wypełnić wniosek wraz ze szczegółowym opisem przyjętego na trwający nabór priorytetu znajdują się na stronie https://fulbright.edu.pl/specialist/ 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu i wypełniania wniosku, prosimy o kontakt z Koordynatorką programu Pauliną Kubylis na nr telefonu 882-013-014 lub mailowo na adres paulina.kubylis@fulbright.edu.pl