Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dresscode podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego zamieściło na LinkedIn interesujący wpis

Z okazji Dnia Koszuli mamy dla Was krótki poradnik dotyczący dress code’u. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub na nowym stanowisku często pojawia się pytanie: jak się ubrać? Nasz poradnik pomoże znaleźć odpowiedź! 👔

Business: W przypadku stanowisk wymagających profesjonalizmu, ale nie najwyższego stopnia formalności, idealny jest biznesowy strój. Mężczyźni mogą postawić na garnitur, a kobiety na spódnice, spodnie z elegancką bluzką lub koszulą.

Business Casual: Dla stanowisk związanych z komunikacją i obsługą klienta, business casual jest odpowiedni. Mężczyźni mogą nosić eleganckie spodnie z koszulą, a kobiety elegancką sukienkę, spodnie lub spódnicę w połączeniu z bluzką lub koszulą.

Smart Casual: Jeśli firma stawia na kreatywność i elastyczność, pracownicy mogą ubierać się swobodniej. Eleganckie spodnie mogą zastąpić jeansy, a noszenie koszulek na krótki rękaw jest akceptowalne.
Brak Dress Code’u/Strój Swobodny: W miejscach o mniej formalnej kulturze firmowej warto zachować profesjonalizm, nawet jeśli nie ma konkretnego dress code’u. Brak wymagań nie zwalnia nas z przestrzegania pewnych norm.

Pamiętajcie, że każda firma może mieć swoje subtelności dotyczące ubioru. Przed rozmową warto sprawdzić, jakie są oczekiwania dotyczące dress code’u w danej branży i organizacji. Powodzenia na rozmowach kwalifikacyjnych! #rozmowakwalifikacyjna #dresscode #kariera #profesjonalizm 👩‍💼👨‍💼

[ENG] In honor of Shirt Day, we have a short dress code guide for you. During a job interview or a new position, the question often arises: how to dress? Our guide will help you find the answer! 👔

Business: for positions that require professionalism, but not the highest degree of formality, business attire is ideal. Men can opt for a suit, and women for skirts, pants with an elegant blouse or shirt.

Business Casual: For positions involving communication and customer service, business casual is appropriate. Men can wear smart pants with a shirt, and women can wear a smart dress, pants or skirt paired with a blouse or shirt.

Smart Casual: If a company focuses on creativity and flexibility, employees can dress more casually. Elegant pants can replace jeans, and wearing short-sleeved shirts is acceptable.

No Dress Code/Casual Dress: In places with a less formal company culture, it’s a good idea to remain professional, even if there is no specific dress code. The lack of requirements does not absolve us from adhering to certain norms.

Remember that each company may have its own subtleties regarding dress. Before the interview, it’s a good idea to check what the dress code expectations are in your industry and organization. Good luck on your job interviews! #job interview #dresscode #career #professionalism 👩‍💼👨‍💼

https://www.linkedin.com/posts/biurokarieruw_rozmowakwalifikacyjna-dresscode-kariera-activity-7151185737797808128-uxYJ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop