Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy – Letnie kursy językowe dla studentów

Link do strony uczelni: www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar

Miejsce kursu: Lozen, 25 km od Sofii

Termin kursu:
14 lipca- 03 sierpnia 2024 r.

Liczba miejsc:
stypendium dla 1 osoby na kurs języka bułgarskiego

Dla kogo:
studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich począwszy od drugiego roku studiów, studenci studiów II stopnia

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW

Warunki wymiany :  bezpłatny kurs językowy, bezpłatne zakwaterowanie, bezpłatne wyżywienie i uczestnictwo w programie kulturalnym
( kurs nauki pieśni i tańców bułgarskich, wycieczka do Klasztoru Rila oraz do miasta Plovdiv).
Stypendium nie obejmuje kosztów podróży do Bułgarii, ubezpieczenia.

Forma kursu: zajęcia stacjonarne

Wymagane dokumenty w języku polskim:

  1. Pozwolenie na wyjazd dla studenta podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej lub Koordynatora ds. mobilności w jednostce
  2. List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu
  3. Zaświadczenie o średniej z toku studiów (co najmniej 3,49), wystawione przez dziekanat/ sekretariat jednostki UW

Termin przesyłania zgłoszeń do BWZ:
Środa 17 kwietnia 2024 r. do godz. 8:00 rano czasu warszawskiego (CEST)
Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia można składać wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty,
z adresu uniwersyteckiej poczty elektronicznej na adres e-mail: bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl  (w tytule wiadomości, prosimy wpisać : Kurs j. bułgarskiego 2024)

Koordynator:
Monika Dąbrowska, monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl  tel. 22 55 24 009
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski  p. 24

Link do oryginalnej oferty na BWZ:
Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy – Letnie kursy językowe dla studentów