Home | Author Archives: Anna Szewczyk

Author Archives: Anna Szewczyk

Stypendia pomostowe

Celem stypendium pomostowego jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży, pochodzącej z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach akademickich.

Informacja szczegółowa

Cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych

Szanowni Państwo,

trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) „Inicjatywy doskonałości” na UW (IDUB), w trakcie których można dowiedzieć się m.in., jak włączyć się w realizowane działania.

W spotkaniach wezmą udział m.in. prof. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych oraz zespoły koordynujące poszczególne Priorytetowe Obszary Badawcze.

23 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie, dotyczące POB IV „Przekraczanie granic humanistyki”. Terminy kolejnych spotkań:

 • 30 czerwca 2020 r., godz.10:00-15:00 – POB I „Badania dla Ziemi”,
 • 1 lipca 2020 r., godz. 10:00-14:00 – POB II „U podstaw mikro i makro świata”,
 • 2 lipca 2020 r., godz.14:30 – POB III „Wyzwanie petabajtów”,
 • 10 lipca 2020 r., godz. 10:00-13:00 – POB V „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”.

Linki do rejestracji na spotkania oraz informacje szczegółowe znajdują się na stronie programu IDUB >>

Z pozdrowieniami

Biuro Prasowe UW

Bezpłatne testy na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rektora UW pracownicy oraz doktoranci uniwersytetu mogą skorzystać z bezpłatnych testów na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Badania można będzie wykonać od 29 czerwca do 28 sierpnia. Testy przeprowadzi Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych. Badanie wykonywane będzie w dwóch klasach: IgM i IgG, w celu identyfikacji osób, które przebyły zakażenie koronawirusem.

Badanie przeciwciał w klasie IgG powinno dać odpowiedź, czy osoba chorowała na COVID-19, a tym samym, czy nabyła odporność.

Badanie przeciwciał IgM służy do identyfikacji osób, które zetknęły się z wirusem nie krócej niż w trakcie ostatnich 2-3 tygodni przed pobraniem krwi i wytwarzają przeciwciała związane z aktywną fazą zakażenia. Osoba z pozytywnym wynikiem badania przeciwciał IgM może nadal zarażać innych lub mogła niedawno wyzdrowieć z COVID-19.

Szczegółowe informacje na temat badania oraz sposobu rejestracji znajdą Państwo w komunikacie na stronie głównej UW: https://www.uw.edu.pl/bezplatne-testy-na-koronawirusa/.

Z pozdrowieniami

Biuro Prasowe UW

Konferencja naukowa

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszam na konferencję naukową on-line „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim – w kierunku standardów i procedur” we wtorek, 23 czerwca 2020 r. w godzinach 10:00-14:00. LINK

W trosce o Państwa bezpieczeństwo konferencja odbędzie się w trybie on-line. Program wydarzenia

Pierwsza cześć konferencji jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych i nie wymaga zapisów. 

Więcej »

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Szanowni Państwo,

w drugiej połowie czerwca i w lipcu odbędą się spotkania online dotyczące działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UW.

Podczas spotkań członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się np. jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. W spotkaniach wezmą udział m.in.: prorektor ds. naukowych, dr hab. Maciej Duszczyk, zespół koordynujący działalność danego POB oraz kierownicy poszczególnych działań, jakie realizowane są w ramach POB.

Więcej »

Nowy kierunek studiów

W tegorocznej rekrutacji odbędzie się nabór na nowy kierunek studiów: Pedagogika specjalna, studia jednolite (5-letnie), stacjonarne i niestacjonarne.

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów znajduje sie opis studiów oraz zasady kwalifikacji na studia:

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

 

Sesja egzaminacyjna, semestr letni 2019/20

W tym semestrze egzaminy modułowe będą w formie online. Niektóre z nich odbywać się będą na Platformie Kampus. W poniższym harmonogramie sesji są informacje o tym, który z egzaminów będzie na Platformie. Termin takiego egzaminu potwierdzony jest poprzez zaproszenie Państwa specjalnym linkiem (niektóre egzaminy jeszcze czekają na taką akceptację).

Przypominam, że egzamin na Platformie Kampus (egzamin, a nie zwykłe zaliczenie) jest możliwy dla osób, które posiadają adres mailowy z rozszerzeniem @student.UW.edu.pl

Harmonogram sesji – studia stacjonarne

Harmonogram sesji – studia niestacjonarne

Anna Szewczyk, Kierownik Sekcji Dydaktycznej

Egzaminy z języków obcych – nowe Zarządzenie Rektora

W tym roku akademickim w związku z pandemią, Rektor wydał zarządzenie w sprawie egzaminów z języków obcych, z którego wynika, że studenci 2 roku licencjatu w tym roku nie zdają egzaminu z angielskiego na poziomie B2 i C1, egzamin przełożony jest na rok 3.

Studenci roku 3, którzy mają zaległy egzamin (na naszym Wydziale egzamin jest obowiązkowy na roku 2)  nie muszą w tym roku zdawać pisemnej części, a jedynie ustną (forma zdalna).

Rozporządzenie

Prezentacja

Terminarz

 

Legitymacje studenckie i służbowe

AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH I LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, które były ważne 26 marca 2020 roku, tj. w dniu wejścia w życie rozporządzenia MNiSW wprowadzającego ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni w związku z trwającą pandemią, lub utraciły ważność nie wcześniej niż trzydzieści dni przed tą datą, na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)  zachowują ważność przez cały okres ograniczenia działania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

 

Informacje na temat zaliczeń i egzaminów

Szanowni Państwo,

Oto kilka nowych informacji dotyczących zbliżających się zaliczeń i egzaminów:

 1. Sesja egzaminacyjna na naszym Wydziale odbędzie się w terminie:

15 czerwca – 5 lipca 2020 roku.

 1. Wszystkie zaliczenia oraz egzaminy zostaną przeprowadzone do 5 lipca wyłącznie w formie on-line. Aby mogli Państwo uczestniczyć w zaliczeniach i egzaminach z wykorzystaniem platformy Kampus, konieczne jest posiadanie adresu w domenie uw.edu.pl. Studenci jedynie z takimi adresami będą mogli przystąpić do zaliczenia lub egzaminu. Proszę sprawdzić, czy w systemie USOS wpisany jest taki adres. Jeśli nie jest, a posiadacie go Państwo należy poprosić sekretariat studencki (prośba mailowa) o wpisanie. Jeśli ktoś z Państwa nie ma takiego adresu (nie został założony do chwili obecnej) należy go samodzielnie założyć (górny pasek  strony internetowej UW: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/ ). Utworzony adres należy również przesłać do sekcji studenckiej celem wpisania go do systemu USOS.
 2. Harmonogram sesji poznacie Państwo, dopiero wtedy, gdy zostanie zaakceptowany przez Kampus. Proszę Państwa o cierpliwość.
 3. Egzaminy licencjackie i magisterskie będą odbywały się w całości on-line. Jak informuje Pani Rektor, finalizowane są prace nad rozwiązaniami, które pozwolą nie tylko obyć się bez własnoręcznych podpisów na protokołach czy recenzjach, ale umożliwią również składanie wymaganych oświadczeń (studenta i promotora) jedynie w systemie. Nie będzie też potrzebny wydruk pracy.
 4. Stosowne zarządzenie Rektora ukaże się w pierwszych dniach czerwca. Towarzyszyć mu będzie dokładna instrukcja “krok po kroku” – dla studentów,  opiekunów naukowych i recenzentów.
 5. W związku z tymi informacjami, Państwa obrony będą mogły odbywać się po 15 czerwca.
 6. W tym roku egzamin z języka obcego obowiązywał będzie wyłącznie studentów ostatniego etapu, czyli roku trzeciego. To oznacza, że wymagania etapowe w tym zakresie dla studentów drugiego roku przesunięte są o jeden rok.

Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę udanej sesji,

Barbara Murawska

 

 

ZMIANA KALENDARZA AKADEMICKIEGO 2019/2020

Zmieniony kalendarz akademicki 2019/20

I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa ArchaeGraph Online Conference, 26.06.2020

Zachęcamy wszystkich młodych badaczy – studentów i doktorantów, oraz doświadczonych pracowników naukowych, ekspertów w danej dziedzinie nauki do udziału w konferencji przeprowadzonej w trybie zdalnym – online. Konferencja jest organizowana przez Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, które jest ujęte w wykazie wydawców recenzowanych monografii naukowych MNiSW (I poziom).

Konferencja online jest efektem panującej epidemii, która zmusza do zdalnej wymiany wiedzy. Ufamy, że obrady przeprowadzone w takim trybie nie będą odbiegały poziomem merytorycznym od spotkań naukowców twarzą w twarz.

Wirtualne spotkanie ma charakter interdyscyplinarny. Ma na celu umożliwienie przedstawienia swoich badań lub zagadnień powstającej pracy dyplomowej szerszej widowni. Interdyscyplinarność niewątpliwie wpływa na poszerzenie zainteresowań badawczych.

Więcej »

Konkurs prac magisterskich i doktorskich

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Termin zgłoszeń został wydłużony do 19 czerwca br. z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o nagrodę, poza drogą pocztową stworzyliśmy możliwość elektronicznego zgłaszania prac.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Więcej »

Informacja dotycząca stosowania w miejscu pracy środków ochrony przed COVID-19

 1. w przestrzeni publicznej należy bezwzględnie korzystać z maseczek i rękawiczek ochronnych,
 2. w miejscu pracy używanie maseczek ochronnych i rękawiczek jest obowiązkowe w przypadku kontaktu z interesantami

Ponadto,  rekomendujemy używanie maseczek ochronnych i rękawiczek w :

–  przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty itp.)

– w pomieszczeniu pracy, z którego korzysta jeden pracownik decyzja co do używania maseczki należy do pracownika,

–  w pokojach, w przypadku kiedy korzysta z nich więcej niż jedna osoba , pomimo obowiązkowego zachowania 2 metrowego odstępu pomiędzy pracownikami

– wszystkim pracownikom zaleca się częste mycie rąk oraz ich odkażanie kilka razy dziennie.

Informacje, o których wyżej mowa należy przyjąć do wiadomości i stosowania.

Przedłużenie nauczania zdalnego

Szanowni Państwo,

decyzją Rektora UW, nauczanie zdalne zostało przedłużone do dnia 15 maja 2020 roku. Jeśli ktoś z Państwa nie nawiązał jeszcze kontaktu z prowadzącymi zajęcia zdalne (wykaz na stronie), proszę to zrobić jak najszybciej. Zajęcia zdalne podlegają takim samym procedurom zaliczania jak zajęcia zorganizowane (liczba nieobecności, limit zaliczeń, itd.).

pozdrawiam

Anna Szewczyk

Kierownik Sekcji Dydaktycznej

Organizacja pracy poszczególnych Sekcji Wydziału Pedagogicznego

W związku z zagrożeniem koronawirusem zmienia się organizację pracy poszczególnych Sekcji od dnia 1 czerwca 2020 r.

Uwaga: Studenci i pracownicy przychodzący na Wydział powinni posiadać maskę; jednorazową maskę można pobrać w portierni; należy również użyć płynu dezynfekującego

Uwaga- w dniu 09.06. p. Maria Walczewska nie będzie obecna na dyżurze (urlop). W dniu 12 czerwca (piątek) Wydział będzie nieczynny (zarządzenie Rektora).

Szczegółowe informacje

Komunikat o XXXIV Letniej Szkole Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej

Kierownictwo naukowe tegorocznej Szkoły objęły prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak oraz dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ. Natomiast, gospodarzem Szkoły jest Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Agnieszką Cybal-Michalską. Szkoła odbędzie się w dniach 14–18 września 2020 roku w Obrzycku. Miejsce obrad to dawna rezydencja rodziny Raczyńskich – Pałac Obrzycko, obecnie Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegółowe informacje

Więcej »

Wolontariat Wielokulturowy Online

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji oraz chcąc wesprzeć zagranicznych studentów i studentki UW, którzy nie mogli powrócić do swoich domów, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW we współpracy z Welcome Point UW rozpoczęło projekt Wolontariat Wielokulturowy Online. Inicjatywa ta daje możliwość nauki języków, poszerzenia wiedzy o różnych kulturach, ale przede wszystkim jest okazją do integracji społeczności uniwersyteckiej w tych trudnych chwilach. Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno polskich studentów, jak i zagranicznych.

Zapraszamy również na nasze strony: https://wolontariat.uw.edu.pl/offers/wwk-online/, http://welcome.uw.edu.pl/3589-2/

oraz do obserwowania naszych mediów społecznościowych: https://www.facebook.com/UCWUW/, https://www.instagram.com/ucw_uw/, https://www.facebook.com/groups/WelcomePointUW/, w których publikujemy aktualności.

Z wyrazami szacunku

Zespół Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu oraz Welcome Point

 

Wykaz zajęć prowadzonych w formie online

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Rektora większość prowadzących zajęcia przekształciła je w formy zdalnej edukacji. Bardzo proszę o częsty odbiór korespondencji mailowej od prowadzących zajęcia. Proszę również zaglądać do “Spamu”, mamy sygnały, że często materiały trafiają właśnie tam.

Wykaz zajęć online-studia niestacjonarne

Wykaz zajęć online – studia stacjonarne

 

Komunikat Pani Rektor ws. zasad składania wniosków o stypendia i wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego.

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się linki, pod którymi są aktualne informacje na temat składania wniosków o stypendia. W związku z zaistniałą sytuacją (koronawirus), wnioski można składać online. Szczegóły poniżej:

Link do info na stronach: https://www.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-stypendiow-dla-studentow-i-doktorantow/ http://bss.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-stypendiow/

Link do pełnej treści komunikatu: https://drive.google.com/file/d/1ikSDvLRjAr3M1muVIZMHMT9_uuhzF72T/view

 

Otwarty nabór tekstów do niepunktowanego czasopisma naukowo-literackiego „Próby. Nieregularnik Filologiczny”

Otwarty nabór tekstów do niepunktowanego czasopisma naukowo-literackiego „Próby. Nieregularnik Filologiczny”, wydawanego przez studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Dulko

Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich

Szanowni Państwo,

tak jak zapowiadaliśmy jest już rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego w sprawie automatycznego przedłużenie legitymacji. Legitymacje ważne do 31 marca zostają przedłużone do 31 maja 2020 roku. Szczegóły

 

Zarządzenie Rektora w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Szanowni Państwo,

od jutra do 14 kwietnia odwołane są zajęcia dydaktyczne. Szczegóły w  Zarządzeniu Rektora w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego

Zakwaterowanie w Domu Pracownika Naukowego

Pracownicy oraz doktoranci Wydziału, ubiegający się o przedłużenie zakwaterowania lub przyznanie zakwaterowanie w DPN po raz pierwszy, proszeni są o złożenie wypełnionych kwestionariuszy wraz z kompletem dokumentów w pokoju 113  w terminie do 3 kwietnia 2020 r. Dla osób występujących o przedłużenie zakwaterowania wnioski będą wydawane w administracji DPN, a dla osób występujących o pierwsze zakwaterowanie – do odbioru w Biurze Spraw Socjalnych na Krakowskim Przedmieściu (pok. 119) lub na stronie internetowej www.uw.edu.pl. (portal informacyjny, pracownik, wsparcie socjalne, Dom Pracownika Naukowego). Przyjmowane będą tylko wnioski wypełnione na aktualnie obowiązujących drukach!

„Wtorki Naukowe”

Od drugiego semestru roku akademickiego 2019/2020 „Piątki naukowe Wydziału Pedagogicznego” zostały przekształcone we  „Wtorki Naukowe” i będą organizowane w te dni, kiedy będą się odbywały posiedzenia Rady Dyscypliny.

Najbliższe spotkanie w ramach „Wtorków Naukowych Wydziału Pedagogicznego” odbędzie się w dniu 10 marca, po posiedzeniu Rady Dyscypliny, o godz. 16.15, w sali 507.

Wykład pt. Edukacja Matematyczna Dzieci –odkrywanie czy odtwarzanie,  wygłosi dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz.

Na wykład i dyskusję zapraszam pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Pedagogicznego

Dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz.

 

Seminarium „Pisarze”

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturę zaprasza na kolejne spotkanie seminaryjne z cyklu „Pisarze”. W najbliższy piątek 6 marca naszym gościem będzie Mariusz Czubaj, profesor antropologii kulturowej w Uniwersytecie SWPS, autor książek o literaturze i popkulturze (Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów; Etnolog w mieście grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne) oraz twórca powieści kryminalnych (m.in. Kołysanka dla mordercy, Martwe popołudnie, Około północy). Zapraszamy zatem 6 marca, godz. 17.15, sala 507, gmach Wydziału Pedagogicznego UW ul. Mokotowska 16/20. Spotkanie poprowadzi dr hab. Mirosław Pęczak

Sukces Pani Profesor Joanny Madalińskiej-Michalak

Pani Profesor Joanna Madalińska-Michalak została ponownie wybrana Wiceprzewodniczącą World Education Research Association (WERA) na dwuletnią kadencję. Serdeczne gratulacje dla Ambasadorki polskiej pedagogiki na świecie!

 

Seminarium z cyklu „Pisarze”

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturę zaprasza na kolejne spotkanie seminaryjne z cyklu „Pisarze”. 28 lutego br naszym gościem będzie Krzysztof Varga, powieściopisarz, publicysta, felietonista, autor tekstów piosenek, scenarzysta. Największą popularność zdobyły jego powieści Chłopaki nie płaczą, Tequila, Nagrobek z lastryko i Masakra, książki „węgierskie” (Gulasz z turula, Czardasz z mangalicą, Langosz w jurcie), a także napisane przezeń piosenki wykonywane przez Arka Jakubika w rock’n’rollowym wcieleniu Dr Misio. Zapraszamy przeto 28 lutego, godz. 17.15, sala 507, gmach Wydziału Pedagogicznego UW ul. Mokotowska 16/20. Spotkanie poprowadzi dr hab. Mirosław Pęczak

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM, 12.03.2020

Serdecznie zapraszamy na MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM

dla studentów i doktorantów Wydziału Pedagogicznego

Gość: Thomas Stornig, Pädagogische Hochschule Tirol, University of Innsbruck

Tytuł: “Teachers’ and Students’ Beliefs Regarding the Preparation for Democratic Citizenship in Austrian Schools”.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Prezentacja + dyskusja.

Termin: Czwartek 12 marca 2020 godz,.13.30 -15.00 sala 507

Opiekun seminarium: dr hab. Agnieszka Naumiuk

Seminarium naukowe-25.02.2020

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza 25 lutego 2020 r. o 14.00 na otwarte seminarium Katedry Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją. Podczas seminarium Kristóf Velkey wygłosi referat: Analiza eksperckiego dyskursu dotyczącego wyników Polski w badaniach PISA OECD

Analysis of expert discourse regarding Poland’s results in OECD PISA studies

Az OECD PISA mérés lengyel eredményeit övező szakértői diskurzus elemzése

Po referacie odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów ze świata nauki i polityki.

Więcej »

Konferencja z cyklu “Kultura czytelnicza młodego pokolenia”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej konferencji z cyklu “Kultura czytelnicza młodego pokolenia”, która odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. w Łodzi.

Wydarzenie to, organizowane przez Katedrę Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg Łódzki, co dwa lata gromadzi teoretyków, praktyków i ekspertów zainteresowanych rolą mediów w życiu dziecka.

Szczegółowe informacje dostępne są w zaproszeniu, zachęcamy też do skorzystania ze strony internetowej Konferencji: http://konfkbin.uni.lodz.pl/.

Z wyrazami szacunku,

dr Agata Walczak-Niewiadomska

Komitet Organizacyjny

VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”

VI edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Łódzki ogłasza VI edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Należy je zgłaszać do 3 kwietnia 2020 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

Więcej »

Cykl otwartych wykładów pt. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce w 2020 r.

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa na tegoroczny cykl otwartych wykładów pt. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce w 2020 r. poświęcony tematowi Sto lat ochrony środowiska w Polsce. Osiągnięcia – wyzwania – trendy.

Jak co roku wykłady w semestrze letnim organizuje Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem inicjator i koordynator Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan).

Program

Więcej »

I Kongres Humanistów Polskich

Szanowni Państwo,

w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Antoniego Różalskiego ponawiam zaproszenie do Łodzi na I Kongres Humanistów Polskich, który odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 20 – 23 kwietnia. W załączeniu przesyłam list przewodni, szczegóły kongresu znajdziecie Państwo na stronie: https://kongreshumanistow.uni.lodz.pl .

Rejestracja trwa do 29 lutego 2020r. Opłata za udział we wszystkich wykładach i panelach, a także w wydarzeniach towarzyszących (uroczysta kolacja, koncerty, projekcje filmowe) wynosi 200 zł., natomiast dla doktorantów 100 zł.

Prof. UŁ dr hab. Krystyna Pietrych

Kierownik naukowo-merytoryczny Kongresu Humanistów Polskich / Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ

adres do korespondencji: ul. Narutowicza 68, pok. 107, 90-136 Łódź (UŁ – Rektorat); siedziba: ul. Franciszkańska 1/5, pok. 207, 91-431 Łódź (UŁ – Pałac Biedermanna); tel.:  +48 42 635-40-44, fax.: +48 42 678-60-23

e-mail: centrumhumanistyczne@uni.lodz.pl    strona: www.centrumhumanistyczne.uni.lodz.pl

Seminarium “Pisarze”

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą

zaprasza na seminarium „Pisarze”

Gościem spotkania będzie Wiesław Myśliwski, autor takich powieści jak: „Pałac”, „Kamień na kamieniu”, „Traktat o łuskaniu fasoli”

Termin: 21 lutego 2020 roku, godz. 18:00, s. 507, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej »

Seminaria – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW

Szanowni Państwo,

W imieniu dr hab. Agnieszki Olechnickiej – Dyrektorki EUROREG (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW) oraz Profesora Grzegorza Gorzelaka – Kierownika Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju, serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji czwartkowych seminariów naszego instytutu.
Program spotkań zaplanowanych w semestrze letnim 2019/2020 znajdziecie Państwo na stronie naszego instytutu pod adresem: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Przypominam, że udział w seminariach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Więcej »

Rejestracja na zajęcia

Rejestracja na zajęcia do wyboru z drugiego semestru studiów  odbędzie się w terminie: 08.02.2020 (od godz. 22:00) do 10.02.2020 (do godz. 23:59).

Anna Szewczyk

Kierownik Sekcji Dydaktycznej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Edukacyjny i Społeczny Świat Dziecka

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Edukacyjny i Społeczny Świat DzieckaDZIECKO JAKO KLUCZOWY PODMIOT PROCESU UCZENIA SIĘ (Poznań, 7-8 maja 2020 roku),  połączonej z promocją podręcznika akademickiego “PEDAGOGIKA DZIECKA“.

Konferencja jest organizowana przez Zakład Badań nad Procesem Uczenia się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i odbędzie się̨ pod patronatem Prorektora UAM kierującego Szkołą Nauk Społecznych, prof. dr hab. Zbyszko Melosika oraz Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.

Więcej »

Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w 3 edycji Letniej Szkole Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych, która odbędzie się w dniach 29 czerwca – 4 lipca 2020 roku w Krakowie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych to seria cyklicznych szkoleń i warsztatów organizowanych przez Pracownię CAQDAS TM Lab dla badaczy jakościowych reprezentujących różne orientacje metodologiczne i analityczne. Letnia Szkoła służy rozwijaniu i doskonaleniu warsztatu badawczego oraz zdobywaniu nowych kompetencji w obszarze metodologii badań i analizy jakościowych. Oferujemy trzydniowe szkolenia w formie 24h warsztatów w ramach dwóch ścieżek: metodologicznej i analitycznej.

Więcej »

Zmiana grupy, dopisanie do grupy, sem. letni

Uwaga Studenci studiów stacjonarnych!

Tylko w sytuacjach wyjątkowych zostaną rozpatrzone wnioski o zmianę grupy lub dopisanie administracyjne na zajęcia obowiązkowe. Wnioski można składać w dniach 28-30 stycznia 2020 r.  w pok. 116 lub mailowo na adres a.skowronska@uw.edu.pl

Prośba o dopisanie administracyjne poza limitem
Prośba o zmianę grupy ćwiczeniowej

JEŚLI PROŚBA O DOPISANIE NA PRZEDMIOT (ZMIANA GRUPY) DOTYCZY WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PRZEDMIOTU TO NALEŻY ZŁOŻYĆ KILKA FORMULARZY (JEDEN PRZEDMIOT-JEDEN FORMULARZ).

 

 

Podpinanie przedmiotów

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW  w terminie od 3 do 19 lutego 2020 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

 

Podpinanie przedmiotów

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW  w terminie od 3 do 19 lutego 2020 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej-2019Z

Harmonogram

Lektoraty, semestr letni

Studenci uczestniczący w lektoratach w semestrze zimowym na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, chyba że wydział zdecyduje inaczej. Dotyczy to również sytuacji, w której student nie dysponuje już żetonami, co będzie łączyło się z koniecznością uiszczenia opłaty za kolejny semestr lektoratu!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (tylko z semestru letniego!) w terminie: 31.01. – 18.02.2020 r. 

Rejestracja na e-lektoraty odbędzie się w tym samym terminie.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

Więcej »

Ciekawy przedmiot ogólnouniwersytecki

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji poleca przedmiot ogólnouniwersytecki Service learning – usługi oparte na innowacjach.  Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich.

Informuję, że w dniu 31 stycznia 2020 roku o godzinie 17:00 odbędzie się Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich. Zgromadzenie odbędzie się w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Auli B.

Podczas Zgromadzenia przeprowadzone zostaną wybory członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z §5 pkt. 12 Regulaminu Rady Konsultacyjnej informuję, że każdy z kandydatów na członka Rady zobowiązany jest do przygotowania opatrzonej własnoręcznym podpisem deklaracji programowej, której długość nie powinna przekraczać 3000 znaków oraz jej kopi utrwalonej przy pomocy elektronicznego nośnika danych. Deklarację wraz z jej kopią należy złożyć u Przewodniczącego Rady (sekretariat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w Pałacu Kazimierzowskim) nie później niż na 7 dni przed dniem, w którym odbywa się Zgromadzenie.

Do oddania głosu w imieniu uczelnianej organizacji studenckiej uprawniony jest jej prezes lub osoba przez niego upoważniona. Wzór upoważnienia do oddania głosu w imieniu uczelnianej organizacji studenckiej stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej

Studenckiego Ruchu Naukowego UW

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW

 

Nowe studia podyplomowe: Innowacyjny uniwersytet – tworzenie i realizacja programów publicznych

Szanowni Państwo,

W ramach Programu ZIP Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych uruchamia nowe studia podyplomowe: Innowacyjny uniwersytet – tworzenie i realizacja programów publicznychStudia dedykowane są kadrze zarządzającej, pracownikom administracji uniwersyteckiej (zajmującym się realizacją projektów i innowacjami dydaktycznymi), nauczycielom akademickim, przygotowującym projekty i/lub kierującymi innowacyjnymi pracami dyplomowymi oraz pełniącym funkcje organów jednoosobowych, funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów kolegialnych lub Rady Wydziału oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Więcej »

Rejestracja na egzaminy certyfikacyjne z języków obcych, sem. zimowy

 • rejestracja na egzaminy certyfikacyjne z języków obcych kończy się w dniu 22 stycznia 2020 o godz. 23.59. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisania się na egzamin.
 • harmonogram części ustnej i pisemnej egzaminów (data, godzina i miejsce) znajduje się pod adresem http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/terminy-rejestracji/
 • na część ustną egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 obowiązują zapisy przez USOS.
 • wszystkie najważniejsze informacje dotyczące sesji znajdują się na stronie Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/
 • na platformie COME UW dostępne są dodatkowe materiały szkoleniowe: opisy formatów, przykładowe testy, ćwiczenia językowe (język angielski) https://kampus.come.uw.edu.pl

Harmonogram szczegółowy

 

 

Ewaluacja zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominam o obowiązku przeprowadzenia ankiety oceniającej zajęcia kończące się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Ewaluację zajęć należy przeprowadzić na przedostatnich lub ostatnich zajęciach.  Koperty z ankietami i instrukcją przeprowadzenia ewaluacji wydawane są w pokoju 117.

W procedurze ewaluacji zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego  stopnia oraz studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia obowiązują dwie ankiety: ankieta ogólnouniwersytecka oraz wydziałowa (pytania otwarte).

W nawiązaniu do instrukcji informuję, że ankieta powinna być przeprowadzona bez obecności prowadzącego zajęcia. Studenci po wypełnieniu ankiet, zaklejają kopertę z kodem zajęć oraz kopertę z ankietą wydziałową i przynoszą je do portierni/szatni Wydziału. Do kopert wkładane są tylko wypełnione kwestionariusze, czyste odnoszone są do portierni/szatni. Na kopercie z ankietami wydziałowymi, studenci piszą imię i nazwisko prowadzącego zajęcia oraz nazwę zajęć.

dr hab. Barbara Murawska   

Oferta stypendialna Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dla doktorantów)

Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy drugą turę rekrutacji dla doktorantek i doktorantów UW, która potrwa do 31 stycznia 2020 r. W ramach programu 28 doktorantek lub doktorantów otrzyma finansowanie krótkiego – 7, 14 lub 30 dniowego wyjazdu do wybranego zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie będą mieli szansę prowadzić badania dotyczące Azji Wschodniej. Stypendium obejmuje m.in. udział w stażach badawczych, konferencjach, kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych krótkich formach kształcenia. Aplikacje należy składać elektronicznie na adres: prom@wpia.uw.edu.pl.

Zapraszam do zapoznania się z załączoną broszurą. Informacje dotyczące programu i rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/.

Więcej »

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW