Home | Author Archives: Katarzyna

Author Archives: Katarzyna

Publikacje pracowniczek i pracowników WP UW: październik – grudzień 2022

Pietrusińska M. J. (2022), „People From the Forest”: Discourse About Migrants in the Narratives of NGO Workers and Activists Involved in Humanitarian Crisis at the Polish-Belarusian Border. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 54.

DOI: doi.org/10.11649/sn2803

Wichrowska, K., Marchlik, P., Zubala, E. (2022), Children’s games and activities during remote education. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 73–87.

DOI: doi.org/10.26881/pwe.2022.54.06

Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., Zubala. E. (2022), The lockdown generation: Facing multiple crises in education and the labour market. Profesorado, 26(3), 173–193.

DOI: doi.org/10.30827/profesorado.v26i3.23531

Pękala, J. L., & Wichrowska, K. (2022), Play and participation in preschool children’s project activities. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 88–96.

DOI: doi.org/10.26881/pwe.2022.54.07

Vaiˇciunas, T.; Žemaitaityt ̄ e, M.; Lange, S.; Štelemekas, M.; Oja, L.; Petkeviˇciene, J.; Kowalewska, A.; Pudule, I.; Piksööt, J.; Šmigelskas, K. Trends in Adolescent Substance Use: Analysis of HBSC Data for Four Eastern European Countries, 1994–2018. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 15457.

DOI: doi.org/10.3390/ijerph192315457

Cadima, J., Aguiar, C., Guedes, C., Wysłowska, O., Salminen, J., Slot, P., Barata, M. C., and Lerkkanen, M.-K., Process Quality in Toddler Classrooms in Four European Countries. Early Education and Development.

DOI: doi.org/10.1080/10409289.2022.2139548

Grygiel, P., Rębisz, S., Gaweł, A., Ostafińska-Molik, B., Michel, M., Łosiak-Pilch, J., and Dolata, R. (2022), “The Inclusion of Other-Sex Peers in Peer Networks and Sense of Peer Integration in Early Adolescence: A Two-Wave Longitudinal Study” International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 22: 14971.

DOI: doi.org/10.3390/ijerph192214971

Kijak, R. J. (2022), CripSex. Ekspresje seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 224 s.

Markowska-Manista, U. (2022), ’26 letters of the forest alphabet’ or community social learning among the Ba’Aka in the Central African Republic, [in:] Socio-Cultural and Linguistic Perspectives on Language and Literacy Development, edited by A. K. Salmon & A. Clavijo-Olarte, pp. 265-279, IGI Global, USA., https://www.igi-global.com/book/socio-cultural-linguistic-perspectives-language/293220,

DOI: doi.org/10.4018/978-1-6684-5022-2

Markowska-Manista, U. (2022), Zabawy dzieci w różnych kulturach – perspektywa antropologiczno-pedagogiczna. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 50–59.

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/7243,

DOI: doi.org/10.26881/pwe.2022.54.04

Górak-Sosnowska K. & Markowska-Manista U. (2022), Living up to the intercultural education in a monocultural school. The case of Poland, Edukacja Międzykulturowa, nr 4 (19) ISSN 2299-4106, pp. 139-152,

DOI: doi.org/10.15804/em.2022.04.09

Dziewulak, D. (współautorzy: Adamiec J., Branna J., Firlej N., Groszkowska K., Karkowska M., Krawczyk K., Kupis D., Tazuszel A., Żołądek Ł.) (2022), Rozwiązania prawne dotyczące problemu alienacji rodzicielskiej w wybranych państwach Unii Europejskiej: w Belgii, Bułgarii, Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech i w Szwecji, Zeszyty Prawnicze BAS, 3(75), s. 248-278

Godoń R., (2022), Learning from the Other: Thinking as an Engaging form of School Experience, [w:] “I” and “Other” in Light of Phenomenological-Hermeneutics Reflection, ed. by Marcin Rebes. Księgarnia Akademicka Publishing, s. 75-94

DOI: doi.org/10.12797/9788381385183.04

Izdebski, Z., Wąż, K., Warzecha, D., Mazur, J., & Wielgoś, M. (2022), Factors Associated with Uptake of Effective and Ineffective Contraceptives among Polish Women during the First Period of the COVID-19 Pandemic. International journal of environmental research and public health, 19(19), 12748,

DOI: doi.org/10.3390/ijerph191912748

Pękala J. (2022), Poczucie skuteczności kandydatów do zawodu nauczyciela wobec pracy z uczniem zdolnym, Podstawy Edukacji. Na jakie ważne dziś pytania szukamy odpowiedzi?, Tom 15, s. 239-254.

DOI: doi.org/10.16926/pe.2022.15.16

Dąbrowska A. (2022), Slang młodzieżowy jako przedmiot badań – problemy z pisaniem o języku nastolatków, Społeczeństwo. Edukacja. Język, Tom 16.

DOI: doi.org/10.19251/sej/2022.16(14)

Kary za przetrzymane książki

UWAGA:

Zgodnie zdecyzją Rektora UW o bezgotówkowych rozliczeniach w obrębie Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie informujemy, że naliczone przez system kary za przetrzymane książki (40 groszy / vol. / doba) należy wpłacać na poniższy numer rachunku:

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny

  1. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

69 1160 2202 0000 0000 6084 9408

Bank Millenium

W tytule wpłaty prosimy wpisać:

BIBLIOTEKA – IMIĘ i NAZWISKO

NR ALBUMU

Konto zostanie odblokowane po przekazaniu do Wypożyczalni potwierdzenia wpłaty przez pełnomocnika kwestora UW.

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW