Home | Author Archives: Rafał Godoń

Author Archives: Rafał Godoń

PRELUDIUM 22

W konkursie PRELUDIUM 22 Narodowe Centrum Nauki przyznało środki na realizację trzydziestu jeden projektów zgłoszonych przez naukowców z UW, w tym jeden przez Doktorantkę naszego Wydziału:

Samoregulacja, spostrzegany stres szkolny i dobrostan szkolny nastolatków, kierownik: Maja Gajda (Wydział Pedagogiczny), przyznane finansowanie 44 554 zł;

Więcej »

Panel dyskusyjny “Edukacja medialna” – 5 lipca 2023

Ambasada USA w Warszawie, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz Regional English Language Office przy ambasadzie USA w Tallinie zapraszają na panel dyskusyjny “Edukacja medialna”.

Data: 5 lipca 2023 środa, godz. 9:30-11:00

Miejsce: WCIES, ul. Stara 4 w Warszawie (stare miasto)

Na wydarzenie obowiązują zapisy (liczba miejsc jest ograniczona).

Więcej »

Wykład dla ósmych klas: 22.06.2023, godz. 10.00

22 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 uczniowie i uczenice ósmych klas Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO, Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie, Zespółu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie wezmą udział w wykładzie dr hab. Małgorzaty Przanowskiej “Troska o siebie, czyli o innym spojrzeniu na świat”. Po wykładzie odbędzie się dyskusja, a następnie zwiedzanie kampusu uniwersyteckiego z przewodnikiem z Muzeum UW.

Wykład odbędzie się w Auditorium Maximum, sala A, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Serdecznie zapraszam,

Rafał Godoń

Seminarium naukowe WP UW: 06.06.2023, godz. 13.30, sala 124 (I piętro)

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na spotkanie w ramach Seminarium naukowego Wydziału Pedagogicznego UW, które odbędzie się we wtorek, 6 czerwca 2023 o godz. 13.30. Naszym gościem będzie dr hab. Piotr Zamojski. Podstawą wykładu Pana Profesora będzie jego ostatnia książka Edukacja jako rzecz publiczna (Oficyna Naukowa, Warszawa 2022). Serdecznie zapraszam do udziału w dyskusji z autorem.

Proszę o rejestrację mailową, adres: seminarium.naukowe@pedagog.uw.edu.pl do 3 czerwca 2023.

Rafał Godoń

Information clause – for Ethics and Education conference 2023

Information clause

1.Your personal data is administered by the University of Warsaw (the Controller), with the headquarters in Warsaw at Krakowskie Przedmieście 26/28;

2.The Controller has appointed a data protection officer to supervise the correctness of personal data processing, who can be contacted at this e-mail address:abi@uw.edu.pl;

3.Your personal data will be processed to organize a conference Ethics and Education conference 2023.

4.The basis for the processing of your personal data is the permission for data processing;

5.The provision of personal data is voluntary yet necessary for the achievement of the purposes for which they have been collected;

6.The personal data provided will not be made available to external entities, except for the cases provided for by law;

7.Your personal data will be stored until January 2024;

8.You have the right of access your personal data, as well as, subject to legal provisions, the right to correct and delete data, limit their processing, transfer them, object to processing, and withdraw consent for processing at any given time;

9.You has the right to submit a complaint to the Inspector General for the Protection of Personal Data (Polish: Generalny Inspector Ochrony Danych Osobowych);

10.Your data will not be processed in an automated manner and will not be profiled.

 Clause of consent

I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of organizing the conference Ethics and Education conference 2023. I am aware that providing personal data is voluntary, but necessary for the purposes for which it was collected, as well as that I have the right to access my data and correct it.

Publikujemy oświadczenie Rektora UW w sprawie dr. hab. Remigiusza Kijaka, prof. ucz.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami informujemy, że Uniwersytet Warszawski rozwiązał stosunek pracy z dr. hab. Remigiuszem Kijakiem, prof. ucz. Wszczęte wcześniej procedury dyscyplinarne są i będą kontynuowane.

Uniwersytet Warszawski nie tolerował i nie będzie tolerował czynów uchybiających obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego, w tym naruszania praw autorskich.

prof. Alojzy Z. Nowak

rektor UW

czytaj

28.03.2023: Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW

Serdecznie zapraszam na wykład „The Child and Family Support System in Romania”, który odbędzie się w ramach Międzynarodowego Seminarium WP UW we wtorek, 28 marca o godz. 13.30 w sali 413 na Wydziale Pedagogicznym UW.

Wygłoszą go dr Alina Turculet i prof. Daniela Popa z Transilvania University of Brasov, Romania.

Organizatorka: Urszula Markowska-Manista

Z pozdrowieniami,

Rafał Godoń

Więcej »

Międzynarodowe Seminarium WP UW

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na kolejne spotkania w ramach Międzynarodowego Seminarium WP UW:

17.03.2023: dr Helen Lewis (Swansea University) wraz ze współpracownikami Changes in the Welsh education system: their causes, details and effects. Spotkanie odbędzie się w piątek, 17 marca, o godz. 15.00 w sali 414. Organizatorki: prof. ucz. dr hab. Małgorzata Żytko, dr Joanna Dobkowska

22.03.2023: Preventing educational and social exclusion of youth at-risk in different European contexts. Challenges and opportunities. Sesje 22 marca 2023 (środa), godz. 9.00-15.00 (można włączyć w MSWP UW 2 sesje)
Miejsce: Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55, Aula 0.410. Organizatorki: dr Hanna Tomaszewska-Pękała, dr Ewelina Zubala.
Rejestracja do19 marca 2023

Z pozdrowieniami,

Rafał Godoń

APS: Seminarium Naukowo-Szkoleniowym pt. RUCH, KTÓRY UCZY – EDUball / BRAINball i mini-EDUball / mini-BRAINball w edukacji i terapii dzieci

Akademia Pedagogiki Specjalnej organizuje Seminarium Naukowo-Szkoleniowe pt. RUCH, KTÓRY UCZY – EDUball / BRAINball i mini-EDUball / mini-BRAINball w edukacji i terapii dzieci, które odbędzie 8.03 w godz. 11.40-14.30 w siedzibie APS.

Seminarium składa się z dwóch części, w ramach których przewidziany jest wykład (aula C) oraz część warsztatowa (sala gimnastyczna).

Prof. dr hab. Andrzej Rokita z zespołem zaprezentuje metodę Eduball.

Obowiązuje rejestracja. Więcej informacji: http://www.aps.edu.pl/aktualnosci/seminarium-naukowo-szkoleniowe/

Seminarium naukowe Wydziału Pedagogicznego: 10.01.2023, godz. 15.00, sala 507

Uprzejmie zapraszam do udziału w seminarium naukowym naszego Wydziału. We wtorek 10 stycznia 2023 roku naszym gościem będzie Pani Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając (Instytut Romanistyki, Wydział Neofilologii), która wygłosi referat “Mediacja w glottodydaktyce: wiedza, relacje, tożsamość (w ujęciu Common European Framework of Reference for Languages – Companion Volume 2020)”.

Ranking QS / gromadzenie kontaktów na potrzeby badania reputacji uczelni

Szanowni Państwo

Dziekani, Dyrektorzy,

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Uniwersytetu Warszawskiego

Co roku Uniwersytet Warszawski bierze udział w międzynarodowym rankingu szkół wyższych QS World University Ranking (QS), gdzie oceniany jest w ramach rankingu ogólnego, rankingu regionalnego i rankingów dyscyplin. Ranking QS jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych rankingów światowych.

Pozycja Uniwersytetu w rankingu QS w dużym stopniu wynika z międzynarodowego badania reputacji uczelni w środowisku akademickim realizowanego w ramach QS Global Academic Survey. Respondenci są proszeni o zaznaczenie swojej dyscypliny i o wymienienie 10 krajowych i 30 zagranicznych uczelni, które uważają za najlepsze pod kątem prowadzonej działalności naukowej, przy czym głosy „zagraniczne” otrzymują wagę dwukrotnie wyższą od głosów „krajowych”.

Na podstawie wyników ankietowania QS oblicza wskaźnik Academic Reputation o wadzę 40% w wyniku ogólnym w QS World University Ranking oraz od 30% do nawet 90% w QS World University Rankings by Subject (link).

Za przeprowadzenie samego ankietowania odpowiada QS. Natomiast, uczelnie mogą wesprzeć QS poprzez przesłanie dodatkowych danych kontaktowych do naukowców, którzy na zaproszenie uczelni zgodzą się wziąć udział w badaniu. UW może przesłać maksymalnie 400 kontaktów, przede wszystkim, do naukowców spoza UW (QS uniemożliwia głosowanie na własną uczelnię), wśród których szczególnie cennymi będą kontakty do naukowców zagranicznych.

W związku z powyższym, chcielibyśmy zaprosić jak najwięcej zaprzyjaźnionych UW naukowców do udziału w ankiecie QS. Rejestracja osób zainteresowanych udziałem w ankietowaniu będzie realizowana poprzez dedykowany formularz rejestracyjny na stronie UW, który jest dostępny w języku polskim i angielskim.

Więcej »

Nowy konkurs w programie IDUB

W programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)

ogłoszono trzecią odsłonę konkursu Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym V

W ramach V POB są realizowane innowacyjne przedsięwzięcia badawcze na poziomie europejskim i światowym, dotyczące najważniejszych wyzwań współczesności. Rosnące nierówności ekonomiczne i społeczne, coraz większa skala, selektywność i zróżnicowanie mobilności, transformacja cyfrowa oraz wszechobecne ryzyko systemowe to zjawiska globalne, jednak zakotwiczone w lokalnych i regionalnych procesach i strukturach. To właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym, skupiając się na Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego europejskiego i światowego kontekstu, badacze z UW poszukiwać będą odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki tych zjawisk, ich uwarunkowań, dynamiki oraz konsekwencji.

W ramach trzeciej odsłony konkursu otwarto dwa nabory dla osób prowadzących badania z dziedziny nauk społecznych – Nowe Idee 3A w POB V oraz Nowe Idee 3B w POB V.

Podstawowe informacje dotyczące konkursów

 

Nazwa konkursu: Nowe Idee 3A w Priorytetowym Obszarze Badawczym V

Cel: wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym V

Obszar tematyczny projektów: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob5/

Wnioskodawca: pracownik UW, który: posiada status młodego naukowca, tj. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu; jest zaliczany do liczby N; prowadzi badania w obszarze POB V zgodne z tematyką składanego wniosku

Data ogłoszenia konkursu: 25.11.2022

Rozpoczęcie naboru wniosków: 25.11.2022

Zakończenie naboru wniosków: 25.01.2023

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 08.03.2023 (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)

Budżet konkursu: 500 000 zł

Budżet projektu: od 30 000 zł do 100 000 zł

Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres noweidee.pob5@uw.edu.pl

Więcej »

17.05.2022: Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW

Serdecznie zapraszamy w dniu 17.05 (wtorek) o godz. 17.00 do sali 414  na wykład w języku angielskim: “The role of history and philosophy in creating civic education. Experience from Greek culture“.  Gościem naszego Wydziału będzie: Dr George Wlahakis, Associate Professor z Hellenic Open University, Patras, Greece.  Organizatorka seminarium: dr hab. Agnieszka Naumiuk

Seminarium naukowe Wydziału Pedagogicznego UW: 09.05.2022, godz. 13.00 (warsztat o godz. 11.45)

Uprzejmie zapraszam na spotkanie w ramach Seminarium naukowego Wydziału Pedagogicznego UW.

Nasz gość prof. dr hab. Andrzej Rokita przedstawi referat „Ruch, który rozwija umysł – wykorzystanie piłek „edubal – EDUball – BRAINball” w edukacji szkolnej i przedszkolnej”. Moderatorką dyskusji po referacie będzie dr Kamila Wichrowska. Wraz z Panem Profesorem w spotkaniu będą uczestniczyć jego współpracownicy dr Sara Wawrzyniak oraz dr Ireneusz Cichy.

Spotkanie ma charakter otwarty, wymagane jest jednak zgłoszenie chęci uczestnictwa. Aby zarejestrować swój udział, należy do 6 maja 2022 wysłać wiadomość mailową na adres: seminarium.naukowe@pedagog.uw.edu.pl

Więcej »

Semianar of the Council for the Study of Holocaust Teaching/Education

Faculty of Social Sciences – School of Education; Sal Van Gelder Center for Holocaust Instruction & Research; The Josef Burg Chair in Education for Human Values, Tolerance and Peace; UNESCO Chair for Human Rights, Democracy, Peace and Tolerance

You are cordially invited to a research seminar of the 

Council for the Study of Holocaust Teaching/Education

Which will take place on Monday 28.3.22 between 13:30 – 15:45 (Israel time) 12.30-14.45 Warsaw time

by Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83898184333

RSVP – Confirm attendance by mail: grossz1111@gmail.com

Więcej »

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 23.03.2022, godz. 13.30, sala 413

Uprzejmie zapraszam na spotkanie w ramach Międzynarodowego Seminarium WP UW, które odbędzie się 23 marca (środa) o godz. 13.30 w sali 413. Naszym gościem będzie Kenneth J. Varner, (University of Nevada, Las Vegas). Prof. Varner wygłosi wykład: “Toward a glocality of teacher education: Cultivating globalocal ideas of culturally responsive pedagogy”

Serdecznie zapraszam,

Rafał Godoń

Wykład ODWOŁANY! Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 04.11.2021, godz. 15.00, sala 413

Wykład ODWOŁANY! -Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 04.11.2021, godz. 15.00, sala 413

Z powodu wypadku prof. Varner był zmuszony odwołać swoją wizytę i wykład na naszym wydziale.

Uprzejmie zapraszam na spotkanie w ramach Międzynarodowego Seminarium WP UW, które odbędzie się 04 listopada (czwartek) o godz. 15.00 w sali 413. Naszym gościem będzie Kenneth J. Varner, (University of Nevada, Las Vegas). Nasz gość wygłosi wykład: “Toward a glocality of teacher education: Cultivating globalocal ideas of culturally responsive pedagogy”

Serdecznie zapraszam,

Rafał Godoń

8 czerwca 2021: Dr Katarzyna Brzosko-Barratt, dr Mateja Dagarin Fojkar, referat: “FL literacy teacher needs at primary level – a comparative study”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Seminarium naukowego Wydziału Pedagogicznego UW.

Dr Katarzyna Brzosko-Barratt oraz dr Mateja Dagarin Fojkar przedstawią referat: “FL literacy teacher needs at primary level – a comparative study”. Moderatorem dyskusji po referacie będzie dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz.

Więcej »

Seminarium naukowe Wydziału Pedagogicznego UW: 27.04.2021, godz. 13.30

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na spotkanie w ramach Seminarium naukowego Wydziału Pedagogicznego UW.

Dr Olga Wysłowska oraz dr Urszula Markowska-Manista przedstawią referat „Partycypacja najmłodszych dzieci w życiu społecznym – nowe podejście w badaniach pedagogicznych  w Polsce?”. Moderatorem dyskusji po referacie będzie dr hab. Roman Dolata, prof. ucz.

Seminarium odbędzie się 27 kwietnia 2021 w godz. 13.30 – 15.00. Aby zarejestrować swój udział, należy do 25 kwietnia 2021 wysłać zgłoszenie na adres: seminarium.naukowe@pedagog.uw.edu.pl .

Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa, otrzymają maila z linkiem do wirtualnego spotkania.

Z pozdrowieniami,

Rafał Godoń

Wykład prof. Anny Wiłkomirskiej: 29.03.2021, godz. 12.00

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, po roku przerwy spowodowanej pandemią, wraca do realizacji projektu Wykładów otwartych wybitnych Profesorów. Na stronie PTP znajduje się zaproszenie na wykład prof. dr hab. Anny Wiłkomirskiej pt. „Koncepcje patriotyzmu: cele polityczne vs pedagogiczne”.

Wykład odbędzie się na platformie MS Teams 29 marca o godz. 12.00. Szczegóły znajdują się pod linkiem:

http://www.ptp-pl.org/pl/news/wyklad-otwarty-prof-dr-hab-anny-wilkomirskiej

Ważne: udział w wykładzie trzeba potwierdzić do 23 marca, do godz. 24.00.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dr hab. prof.ucz. Małgorzata Żytko członkinią Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej NIAU

Prof. Małgorzata Żytko pracuje wraz z gronem ekspertów z zakresu architektury, urbanistyki, socjologii, historii sztuki oraz pedagogiki w interdyscyplinarnym Zespole ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej,  powołanym przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Celem działalności zespołu jest wypracowanie rozwiązań i budowanie systemu powszechnej edukacji architektonicznej w Polsce.

Pani Profesor została także zaproszona w 2021 roku do Rady Programowej międzyuczelnianych Studiów Podyplomowych ARCHI-KULTURA. EDUKATOR ARCHITEKTONICZNY.

https://niaiu.pl/zespol-ds-powszechnej-edukacji-architektonicznej/.

Nie żyje Pan Profesor Andrzej Janowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Prof. dr hab. Andrzeja Janowskiego. W naszej pamięci Pan Profesor na zawsze pozostanie wybitnym uczonym, z którym mieliśmy możliwość długoletniej współpracy, autorem wielu ważnych książek, wspaniałym dydaktykiem, mądrym i szlachetnym człowiekiem. Głęboko cenimy wszystkie dokonania Pana Profesora zarówno jako naukowca, który był także ambasadorem polskiej pedagogiki w świecie, jak i specjalisty od polityki oświatowej, działacza “Solidarności” oraz wiceministra w pierwszym i najlepszym rządzie w postkomunistycznej Polsce. Był wybitnym nauczycielem nauczycieli, wielkim autorytetem pedagogiki szkolnej. Szczególnie  ważne  dla nas dzisiaj, w podzielonej Polsce, są harcerskie idee braterstwa i działania na rzecz dobra wspólnego tak bliskie Panu Profesorowi. Pedagogika poniosła olbrzymią stratę, coraz mniej wśród nas ludzi tak światłych i dobrych.

Dziekan i społeczność

Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

09.12.2020: Jak uczyć online? Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu

“Jak uczyć online. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu” to webinar, podczas którego omówimy wykorzystanie różnych narzędzi, komunikatorów i platform, które zapewniają zupełnie nowe możliwości i odblokowują potencjał zajęć online. Gośćmi webinaru będą doświadczeni trenerzy obeznani w nowych technologiach oraz e-learningu, którzy wspomogą nauczycieli w tworzeniu ciekawych i angażujących zajęć.

Więcej »

Termin składania wniosków w ramach Programu minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych wydłużony do 19.11.2020

Do 19 listopada został wydłużony nabór wniosków w ramach Programu minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+.

Pracownicy i doktoranci UW mogą również występować o wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników w ramach wewnętrznego systemu grantowego, który obejmuje mikrogranty oraz wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Pożegnanie Profesora Oskara Anweilera

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

w dniu 31 października 2020

Profesora Oskara Anweilera

specjalisty w dziedzinie pedagogiki ogólnej i porównawczej,

doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec i przyjaciel Wydziału.

Dziekan i społeczność

Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Więcej »

Prof. Grzegorz Szumski laureatem Konkursu im. Romana Czerneckiego

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Grzegorzowi Szumskiemu zwycięstwa w Konkursie im. Romana Czerneckiego. Konkurs organizuje Fundacja EFC.

Pan Profesor jest współautorem nagrodzonego artykułu:

Prof. Grzegorz Szumski oraz prof. Maciej Karwowski, Exploring the Pygmalion effect: The role of teacher expectations, academic self-concept, and class context in students’ math achievement, “Contemporary Educational Psychology”.

Gratulujemy sukcesu Autorom!

Czytaj więcej

Rekomendacje Rzeczniczki Akademickiej (Ombudsman) i Głównej Specjalistki ds. równouprawnienia na UW w sprawie wykorzystania symboli w przestrzeni akademickiej

W ostatnim czasie w przestrzeni akademickiej pojawiły się nieporozumienia i wątpliwości odnośnie sfery wolności wyrażania własnych poglądów na temat bieżących wydarzeń, w tym w szczególności wykorzystania symbolu Strajku Kobiet. W związku z tym w publikujemy Rekomendacje Rzeczniczki Akademickiej (Ombudsman) i Głównej Specjalistki ds. równouprawnienia na UW w sprawie wykorzystania symboli w przestrzeni akademickiej.

Pobierz: [PDF]

Więcej »

Nominacje do Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

Już jutro o 17:30 w wirtualnej przestrzeni premiera filmu z wręczenia Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego.

W tym roku do Nagrody zostało nominowanych 16. naukowców, publicystów i praktyków. Teksty wszystkich nominowanych artykułów znajdują się na stronie Nagrody: bit.ly/34BM0F5.

Wśród nominowanych znaleźli się pracownicy i pracowniczki naszego Wydziału: dr Hanna Tomaszewska-Pękala, dr Paulina Marchlik,  prof. Grzegorz Szumski. Serdecznie gratulujemy nominacji!

Więcej »

Termin składania wniosków o minigranty: 05.11.2020

Do 5 listopada trwa nabór wniosków w Programu minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wnioski można składać do 5 listopada.

Pracownicy i doktoranci UW mogą również występować o wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników w ramach wewnętrznego systemu grantowego, który obejmuje mikrogranty oraz wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

List otwarty Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie bieżącej sytuacji w Polsce

Warszawa, 28 października 2020 r.

List otwarty Rady Wydziału Pedagogicznego
Uniwersytetu Warszawskiego
 w sprawie bieżącej sytuacji w Polsce

 

Społeczność Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z Misją Wydziału, zabiera głos, gdy  naruszane są prawa człowieka i w przestrzeni publicznej pojawiają się problemy, zagrażające uniwersalnym ideom humanizmu, prawom obywatelskim, lekceważone są wartości wspólnotowe, będące fundamentem dobrego społeczeństwa i istotą dialogu społecznego.

My pedagożki i pedagodzy, świadomi złożoności problemów moralnych i różnorodności przekonań i poglądów, charakteryzujących demokratyczne społeczeństwo, uważamy, że tylko w atmosferze społecznego dialogu, z zachowaniem troski o zapewnienie każdemu prawa do wyrażania własnych przekonań, możemy budować nowoczesny, demokratyczny kraj. Taki, który wszyscy będą mogli bez zastrzeżeń traktować jako swój dom i żyć w nim w zgodzie z własnymi zasadami. Jesteśmy pewni, że strategia wykluczania i piętnowania  tych, którzy myślą inaczej, skazuje nasze społeczeństwo na dezintegrację. Chcemy wychowywać młode pokolenie w przekonaniu, że inność nie musi prowadzić do dyskryminacji, że różnorodność jest źródłem bogactwa i że można zgodnie żyć razem niezależnie od różnic.

To ugrupowania polityczne, sprawujące władzę ponoszą odpowiedzialność za podziały społeczne i burzliwe demonstracje. Liczne, wcześniejsze przypadki łamania praworządności oraz ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego prowadzą do wyniszczającej wojny domowej. Są to działania antyspołeczne i antypedagogiczne. Apelujemy o zmianę tej polityki.

Jeśli obecnie rządzący rzeczywiście troszczą się o dobro wspólne, to gorąco apelujemy, aby jak najszybciej podjęli dialog, pozwalający na uwzględnienie racji protestujących. Nie wątpimy, że uczestnicy i uczestniczki toczącego się sporu wokół decyzji Trybunału Konstytucyjnego kierują się swoim wyobrażeniem tego, co słuszne. Teraz jednak okaże się, czy rzeczywiście jako państwo umiemy troszczyć się o sprawiedliwość i nastawioną na nią obywatelską edukację młodego pokolenia. Edukacja ta z założenia musi uwzględniać różne racje i wizje ludzkiego życia, ale przede wszystkim zapewniać człowiekowi wolność wyboru, zgodnego z wyznawanymi wartościami i zasadami moralnymi.

Od lat podejmujemy aktywność w zakresie wspierania i propagowania edukacji obywatelskiej i etycznej, edukacji zdrowotnej i seksualnej, a także kształcenia w obszarze pomocy społeczno-wychowawczej rodzinie, robimy to w codziennej pracy akademickiej. Nasza działalność edukacyjna, polegająca na przygotowywaniu do służby społecznej pedagogów i pedagożek oraz nauczycielek i nauczycieli ma sens tylko w warunkach społecznego zaufania do instytucji państwa. Z przerażeniem obserwujemy, jak zaufanie to jest systematycznie naruszane.

Dlatego jeszcze raz apelujemy do rządzących o podjęcie natychmiastowych działań, prowadzących do dopuszczenia do głosu i podejmowania decyzji przedstawicieli i przedstawicielek różnych środowisk społecznych, aby nasza wspólna sprawa – Polska – mogła odsłonić swoje zróżnicowane oblicze i w tej różnorodności znaleźć wartość, a nie zagrożenie.

 

Pobierz PDFList otwarty Rady Wydziału

Pożegnanie Profesora Adama Frączka

W dniu 18 października 2020 roku zmarł w wieku 85 lat

Prof. Adam Frączek

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
dnia 26 października 2020 roku o godzinie 13:30
w kaplicy Domu Pogrzebowego Służew, ul. Fosa 19a,
po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Radości

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku

Córka Beata z rodziną

 

Dziekan do społeczności Wydziału na rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021

Wydział Pedagogiczny UW. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Uniwersytet Warszawski, Aula Auditorium Maximum

Magnificencjo, drogie Koleżanki i Koledzy, drodzy Studenci i Studentki

Mamy dziś szczególny dzień. Początek. Początek roku akademickiego, nowe studia, nowa kadencja, nowe doświadczenia w nauczaniu i uczeniu się. Ale i nowe nadzieje. Na to, że będzie inaczej, lepiej, bezpieczniej, bez strachu i depresyjnej izolacji. Że będziemy mogli być w końcu razem. Nie tylko na chwilę, jak dzisiaj, ale już na dobre, na stałe. I to bez obaw, że okupimy to własnym zdrowiem. Mówiąc krótko, mamy nadzieję,  że przyszłość będzie miała sens.

Więcej »

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW