Home | Author Archives: Rafał Godoń

Author Archives: Rafał Godoń

Nie żyje Pan Profesor Andrzej Janowski

listek3

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Prof. dr hab. Andrzeja Janowskiego. W naszej pamięci Pan Profesor na zawsze pozostanie wybitnym uczonym, z którym mieliśmy możliwość długoletniej współpracy, autorem wielu ważnych książek, wspaniałym dydaktykiem, mądrym i szlachetnym człowiekiem. Głęboko cenimy wszystkie dokonania Pana Profesora zarówno jako naukowca, który był także ambasadorem polskiej pedagogiki w świecie, jak i specjalisty od polityki oświatowej, działacza “Solidarności” oraz wiceministra w pierwszym i najlepszym rządzie w postkomunistycznej Polsce. Był wybitnym nauczycielem nauczycieli, wielkim autorytetem pedagogiki szkolnej. Szczególnie  ważne  dla nas dzisiaj, w podzielonej Polsce, są harcerskie idee braterstwa i działania na rzecz dobra wspólnego tak bliskie Panu Profesorowi. Pedagogika poniosła olbrzymią stratę, coraz mniej wśród nas ludzi tak światłych i dobrych.

Dziekan i społeczność

Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 270 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

JM Rektor powołał cześć składu RND Pedagogika.

Por. uchwała nr 11 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kryteriów, jakie powinni spełniać kandydaci powoływani przez Rektora na członków rad naukowych dyscyplin (Monitor
UW z 2020 r. poz. 446)

Czytaj zarządzenie:

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5691/M.2020.481.Zarz.270.pdf

16.12.2020: Jak zachować zdrowie psychiczne i fizyczne online?

Goście: Anna Cyklińska Wojciech Jabłoński

Webinar dotyczyć będzie zdrowia fizycznego oraz psychicznego – jednych z głównych skutków pandemii i przeniesienia życia do formy zdalnej.

Więcej »

09.12.2020: Jak uczyć online? Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu

“Jak uczyć online. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu” to webinar, podczas którego omówimy wykorzystanie różnych narzędzi, komunikatorów i platform, które zapewniają zupełnie nowe możliwości i odblokowują potencjał zajęć online. Gośćmi webinaru będą doświadczeni trenerzy obeznani w nowych technologiach oraz e-learningu, którzy wspomogą nauczycieli w tworzeniu ciekawych i angażujących zajęć.

Więcej »

Termin składania wniosków w ramach Programu minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych wydłużony do 19.11.2020

Do 19 listopada został wydłużony nabór wniosków w ramach Programu minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+.

Pracownicy i doktoranci UW mogą również występować o wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników w ramach wewnętrznego systemu grantowego, który obejmuje mikrogranty oraz wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Pożegnanie Profesora Oskara Anweilera

listek3 1

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

w dniu 31 października 2020

Profesora Oskara Anweilera

specjalisty w dziedzinie pedagogiki ogólnej i porównawczej,

doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec i przyjaciel Wydziału.

Dziekan i społeczność

Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Więcej »

Prof. Grzegorz Szumski laureatem Konkursu im. Romana Czerneckiego

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Grzegorzowi Szumskiemu zwycięstwa w Konkursie im. Romana Czerneckiego. Konkurs organizuje Fundacja EFC.

Pan Profesor jest współautorem nagrodzonego artykułu:

Prof. Grzegorz Szumski oraz prof. Maciej Karwowski, Exploring the Pygmalion effect: The role of teacher expectations, academic self-concept, and class context in students’ math achievement, “Contemporary Educational Psychology”.

Gratulujemy sukcesu Autorom!

Czytaj więcej

Rekomendacje Rzeczniczki Akademickiej (Ombudsman) i Głównej Specjalistki ds. równouprawnienia na UW w sprawie wykorzystania symboli w przestrzeni akademickiej

W ostatnim czasie w przestrzeni akademickiej pojawiły się nieporozumienia i wątpliwości odnośnie sfery wolności wyrażania własnych poglądów na temat bieżących wydarzeń, w tym w szczególności wykorzystania symbolu Strajku Kobiet. W związku z tym w publikujemy Rekomendacje Rzeczniczki Akademickiej (Ombudsman) i Głównej Specjalistki ds. równouprawnienia na UW w sprawie wykorzystania symboli w przestrzeni akademickiej.

Pobierz: [PDF]

Więcej »

Nominacje do Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

Już jutro o 17:30 w wirtualnej przestrzeni premiera filmu z wręczenia Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego.

W tym roku do Nagrody zostało nominowanych 16. naukowców, publicystów i praktyków. Teksty wszystkich nominowanych artykułów znajdują się na stronie Nagrody: bit.ly/34BM0F5.

Wśród nominowanych znaleźli się pracownicy i pracowniczki naszego Wydziału: dr Hanna Tomaszewska-Pękala, dr Paulina Marchlik,  prof. Grzegorz Szumski. Serdecznie gratulujemy nominacji!

Więcej »

Termin składania wniosków o minigranty: 05.11.2020

Do 5 listopada trwa nabór wniosków w Programu minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wnioski można składać do 5 listopada.

Pracownicy i doktoranci UW mogą również występować o wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników w ramach wewnętrznego systemu grantowego, który obejmuje mikrogranty oraz wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Wirtualne spotkanie informacyjne nt. Programu Fulbright Schuman: 06.11.2020, godz. 15.00

W imieniu Komisji Fulbrighta zapraszam na wirtualne spotkanie informacyjne nt. Programu Fulbright Schuman, który oferuje stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na realizację własnych projektów związanych z obszarami działalności Unii Europejskiej we wszystkich dyscyplinach naukowych.

Więcej »

Raport Prof. Z. Izdebskiego na UW: Zdrowie, relacje w związkach i życie seksualne Polaków

Od marca do maja 2020 r., w pierwszym okresie pandemii COVID-19, 66% Polaków czuło się zadowolonych z życia. 55% pozytywnie oceniało stan swojego zdrowia, 46% doświadczyło przemęczenia i kryzysu fizycznego, a 31% psychicznego. Co wiemy o zdrowiu Polaków w czasie lockdownu? Raport z najnowszych badań zaprezentował prof. Zbigniew Izdebski z Wydziału Pedagogicznego UW.

Czytaj więcej

List otwarty Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie bieżącej sytuacji w Polsce

Warszawa, 28 października 2020 r.

List otwarty Rady Wydziału Pedagogicznego
Uniwersytetu Warszawskiego
 w sprawie bieżącej sytuacji w Polsce

 

Społeczność Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z Misją Wydziału, zabiera głos, gdy  naruszane są prawa człowieka i w przestrzeni publicznej pojawiają się problemy, zagrażające uniwersalnym ideom humanizmu, prawom obywatelskim, lekceważone są wartości wspólnotowe, będące fundamentem dobrego społeczeństwa i istotą dialogu społecznego.

My pedagożki i pedagodzy, świadomi złożoności problemów moralnych i różnorodności przekonań i poglądów, charakteryzujących demokratyczne społeczeństwo, uważamy, że tylko w atmosferze społecznego dialogu, z zachowaniem troski o zapewnienie każdemu prawa do wyrażania własnych przekonań, możemy budować nowoczesny, demokratyczny kraj. Taki, który wszyscy będą mogli bez zastrzeżeń traktować jako swój dom i żyć w nim w zgodzie z własnymi zasadami. Jesteśmy pewni, że strategia wykluczania i piętnowania  tych, którzy myślą inaczej, skazuje nasze społeczeństwo na dezintegrację. Chcemy wychowywać młode pokolenie w przekonaniu, że inność nie musi prowadzić do dyskryminacji, że różnorodność jest źródłem bogactwa i że można zgodnie żyć razem niezależnie od różnic.

To ugrupowania polityczne, sprawujące władzę ponoszą odpowiedzialność za podziały społeczne i burzliwe demonstracje. Liczne, wcześniejsze przypadki łamania praworządności oraz ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego prowadzą do wyniszczającej wojny domowej. Są to działania antyspołeczne i antypedagogiczne. Apelujemy o zmianę tej polityki.

Jeśli obecnie rządzący rzeczywiście troszczą się o dobro wspólne, to gorąco apelujemy, aby jak najszybciej podjęli dialog, pozwalający na uwzględnienie racji protestujących. Nie wątpimy, że uczestnicy i uczestniczki toczącego się sporu wokół decyzji Trybunału Konstytucyjnego kierują się swoim wyobrażeniem tego, co słuszne. Teraz jednak okaże się, czy rzeczywiście jako państwo umiemy troszczyć się o sprawiedliwość i nastawioną na nią obywatelską edukację młodego pokolenia. Edukacja ta z założenia musi uwzględniać różne racje i wizje ludzkiego życia, ale przede wszystkim zapewniać człowiekowi wolność wyboru, zgodnego z wyznawanymi wartościami i zasadami moralnymi.

Od lat podejmujemy aktywność w zakresie wspierania i propagowania edukacji obywatelskiej i etycznej, edukacji zdrowotnej i seksualnej, a także kształcenia w obszarze pomocy społeczno-wychowawczej rodzinie, robimy to w codziennej pracy akademickiej. Nasza działalność edukacyjna, polegająca na przygotowywaniu do służby społecznej pedagogów i pedagożek oraz nauczycielek i nauczycieli ma sens tylko w warunkach społecznego zaufania do instytucji państwa. Z przerażeniem obserwujemy, jak zaufanie to jest systematycznie naruszane.

Dlatego jeszcze raz apelujemy do rządzących o podjęcie natychmiastowych działań, prowadzących do dopuszczenia do głosu i podejmowania decyzji przedstawicieli i przedstawicielek różnych środowisk społecznych, aby nasza wspólna sprawa – Polska – mogła odsłonić swoje zróżnicowane oblicze i w tej różnorodności znaleźć wartość, a nie zagrożenie.

 

Pobierz PDFList otwarty Rady Wydziału

Testy w kierunku koronawirusa dla pracowników i doktorantów UW

Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą poddać się badaniom w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Komunikat w sprawie bezpłatnych testów RT-PCR w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego >>

Czytaj więcej

Pożegnanie Profesora Adama Frączka

listek3 1

W dniu 18 października 2020 roku zmarł w wieku 85 lat

Prof. Adam Frączek

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
dnia 26 października 2020 roku o godzinie 13:30
w kaplicy Domu Pogrzebowego Służew, ul. Fosa 19a,
po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Radości

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku

Córka Beata z rodziną

 

Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla wnioskodawców 20.10.2020

Wtorek, 20 Października 2020, godz. 10:00

Agenda

Konkursy NCN / Konkursy międzynarodowe; Harmonogram konkursów; Przygotowanie wniosku; Procedura oceny wniosku; Rozliczanie projektów; Kontakt z pracownikami

Rejestracja

Debata: Zmierzch kształcenia? Edukacja w czasach zarazy

Debaty pedagogiczne

Wydział Pedagogiczny UW

Debata: Zmierzch kształcenia? Edukacja w czasach zarazy

Termin: 14 października 2020, godz. 14.00-15.30

Forma: zdalna (paneliści spotykają się na UW)

Więcej »

Dziekan do społeczności Wydziału na rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021

Wydział Pedagogiczny UW. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Uniwersytet Warszawski, Aula Auditorium Maximum

Magnificencjo, drogie Koleżanki i Koledzy, drodzy Studenci i Studentki

Mamy dziś szczególny dzień. Początek. Początek roku akademickiego, nowe studia, nowa kadencja, nowe doświadczenia w nauczaniu i uczeniu się. Ale i nowe nadzieje. Na to, że będzie inaczej, lepiej, bezpieczniej, bez strachu i depresyjnej izolacji. Że będziemy mogli być w końcu razem. Nie tylko na chwilę, jak dzisiaj, ale już na dobre, na stałe. I to bez obaw, że okupimy to własnym zdrowiem. Mówiąc krótko, mamy nadzieję,  że przyszłość będzie miała sens.

Więcej »

Funkcjonowanie UW w okresie epidemii – od 1 października 2020

ZARZĄDZENIE NR 217 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

czytaj

Z Ambasady USA: zaproszenie na webinarium nt. zdalnego nauczania 22 września, godz. 18:00 (wtorek)

Szanowni Państwo,

we wtorek 22 września o godz. 18:00 zapraszamy ponownie na spotkanie online ze Stephanie Moore z Univeristy of New Mexico na temat nauczania zdalnego na poziomie uniwersyteckim pt. „Strategies for Effective Online Learning: Interaction, Feedback and Assessment?”.

Więcej »

Procedura antydyskryminacyjna na UW

31 sierpnia zarządzeniem rektora UW została wprowadzona procedura antydyskryminacyjna, która określa zasady przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj więcej

Plan Równości Płci dla UW

Uniwersytet Warszawski przyjął Plan Równości Płci (Gender Equality Plan). Dokument powstał w wyniku analiz potrzeb społeczności uniwersyteckiej, konsultacji eksperckich i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach zagranicznych. To pierwszy GEP na polskiej uczelni.

27 sierpnia prof. Marcin Pałys, rektor UW, podpisał zarządzenie w sprawie „Planu równości płci dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz planu działań równościowych na lata 2020-2023” (zarządzenie nr 194 – pdf). „Jego zasadniczym celem jest sprawienie, by Uniwersytet Warszawski był miejscem bezpiecznym dla wszystkich, funkcjonującym z poszanowaniem równości i różnorodności, wolnym od dyskryminacji oraz zapewnienie wszystkim swobody rozwoju naukowego” – czytamy w dokumencie (pdf).

czytaj więcej oraz o kampanii społecznej Równoważni

Kilkanaście szkoleń dla nauczycieli akademickich we wrześniu

Osoby prowadzące na UW zajęcia dydaktyczne będą mogły rozwinąć swoje umiejętności podczas szkoleń, które odbędą się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Dydaktycy mogą wybierać spośród cieszących się dużą popularnością kursów z obsługi elektronicznych i internetowych narzędzi wspomagających nauczanie oraz zajęć z kompetencji miękkich.

czytaj więcej

EERA Webinar – ONLINE KEYNOTE PANEL featuring keynote speakers Joyce L Epstein, Ramon Flecha, Isabel Menezes and Riyad A. Shahjahan

Online activities organised by EERA and the EERA networks will end with an ONLINE KEYNOTE PANEL featuring keynote speakers Joyce L Epstein, Ramon Flecha, Isabel Menezes and Riyad A. Shahjahan, where you will have the opportunity to join the panel discussion.

The webinar will be hosted by Joe O’Hara (president of EERA) and Stephen McKinney (Glasgow University).

When: Friday 28 August, 16:00 CET – Central European (Berlin) Time.

Time Zone Converter: https://www.thetimezoneconverter.com/

To read more

EERA Webinar – ONLINE KEYNOTE PANEL featuring keynote speakers Joyce L Epstein, Ramon Flecha, Isabel Menezes and Riyad A. Shahjahan

#ReconnectingEERA  – a week of online events 23 – 28 August.

Więcej »

Profesor Joanna Madalińska-Michalak honorowym profesorem Uniwersytetu w Aarhus (Aarhus Univeristet)

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z dniem 29 lipca br. został przyznany prof. dr hab. Joannie Madalińskiej-Michalak, kierownikowi Katedry Dydaktyki i Pedeutologii UW, wice-przewodniczącej World Education Research Association oraz Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, tytuł profesora honorowego Uniwersytetu w Aarhus.

Od 1 września br. Pani Profesor będzie współpracować z Danish School of Education na rzecz rozwijania potencjału naukowego pracowników i studentów oraz prowadzenia badań w ramach programu „Nauczyciele i Nauczanie: Edukacja nauczyciela, praktyka, rozwój zawodowy („Teachers and Teaching: Teacher Education, Practice, Professional Development”).

Tytuł profesora honorowego Uniwersytetu w Aarhus został przyznany Pani Profesor jako cenionemu badaczowi w dowód Jej zasług na rzecz rozwoju nauki w środowisku międzynarodowym i w celu zacieśnianie więzi z Uniwersytetem w Aarhus.

Uniwersytet w Aarhus jest jednym ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie (w roku 2019 zajmował 60-tą pozycję na liście szanghajskiej). Danish School of Education (DPU) skupia największe i najsilniejsze środowisko naukowe w Danii prowadzące badania pedagogiczne i rozwijające praktykę edukacyjną.

 

Pani Profesor bardzo gorąco gratulujemy!

 

Wypowiedź Przewodniczącej PTP, prof. Joanny Madalińskiej-Michalak

Z niepokojem obserwujemy szerzącą się w przestrzeni publicznej mowę nienawiści poprzez zwracanie się przeciwko mniejszościom dla celów politycznych. Statut Towarzystwa, w szczególności jego § 11, nie wymienia wśród sposobów osiągania celów, zabierania głosu i prezentowania stanowiska w takich i podobnych kwestiach.

Niemniej jednak, mając na względzie możliwe skutki niedopuszczalnych w swoim wyrazie wypowiedzi mających wpływ na kształt poglądów społecznych i wychowanie młodego pokolenia, będącego przecież podmiotem troski nas wszystkich, apelujemy do uczestników dyskusji publicznych o odpowiedzialność za słowo. Dbajmy o szacunek dla siebie i szacunek dla innych!

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Inicjatywa Studenckiego Koła Naukowego Kierunek: Rozwój

Studenckie Koło Naukowe Kierunek: Rozwój wychodzi z inicjatywą wsparcia studentów, którzy w tym trudnym czasie piszą prace dyplomowe.

Stworzyliśmy wydarzenie na Facebooku, które pozwala nam dzielić się materiałami, przydatnymi informacjami i technicznymi wskazówkami, dotyczącymi pisania pracy.

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/255418168834033/

Dzień Otwarty UW Online

Już 25 kwietnia o godz. 10:00 zapraszamy na Dzień Otwarty UW Online! Podczas transmisji na fanpage’u @Uniwersytet Warszawski poznasz lepiej uczelnię oraz dowiesz się więcej o studiach i rekrutacji na UW.

Dołącz do wydarzenia, by nie przegapić terminu! 🙂 

List Pani Prodziekan Barbary Murawskiej do Studentek i Studentów

Więcej »

Rozmowa z Cezarym Łazarewiczem

Wysłuchaj rozmowy

fotamirekelblagladne

Dr hab. Mirosław Pęczak
fot. Natalia Nowińska

lazarewiczby adamtuchlinski

Cezary Łazarewicz
fot. Adam Tuchlinski

 

 

Seminarium ogólnouniwersyteckie “Pisarze”

Zobacz/wysłuchaj – spotkania prof. Mirosława Pęczaka z Sylwią Chutnik oraz z Cezarym Łazarewiczem

Rozmowa z Sylwią Chutnik

Koordynator: dr hab. Mirosław Pęczak

WERA Visiting Researcher Award 2020

 

Szanowni Państwo,

w imieniu World Education Research Association, WERA jest mi niezmiernie miło poinformować o organizowanym przez Nas programie stypendialnym WERA Visiting Researcher Award 2020. Nabór zgłoszeń w ramach tego programu trwa do 1 maja  br.

WERA Visiting Researcher Award 2020 to stypendium dla aktywnych badaczy zainteresowanych prowadzeniem badań międzynarodowych dotyczących problematyki różnorodności w edukacji, oceniania i osiągnięć edukacyjnych oraz polityki w zakresie badań edukacyjnych. Badania w ramach tego programu będą prowadzone we współpracy z naukowcami z takich instytucji i organizacji, jak International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA; the Diversity in Education Research Lab (DiVER) na Universytecie w Hamburgu, Leibniz-Institute for Research and Information in Education, oraz American Educational Research Association (AERA).

Oferta skierowana jest do naukowców potrafiących pracować nad Big Data, naukowców, otwartych i proaktywnych, którzy przyczyniają się do rozwoju nauki w wymiarze międzynarodowym. Więcej informacji na temat programu w załączonym dokumencie.

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Wiceprzewodnicząca World Education Research Association, WERA

Sukces naszej Studentki

Pani Kamila Kołodko, studentka pedagogiki, I roku studiów stacjonarnych II stopnia, zdobyła I nagrodę w II ogólnopolskim Konkursie Młodych Choreografów, organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca. Pani Kamila jest tancerką grupy studenckiej Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”.

Pani Kamilo serdecznie gratulujemy!

International Seminar 12.12.2019: Prof. Maria Assunção Flores

The Teaching Profession at the Crossroads: Contexts, Challenges and Possible Directions

 

Maria Assunção Flores

University of Minho, Portugal

aflores@ie.uminho.pt

In this talk I will draw on data from two empirical studies carried out in Portugal aimed at investigating issues of professionalism and professional development of teachers in a context marked by intensive school reform. Teachers face old and new demands in adverse times along with the worsening of their working conditions, the deterioration of their socio-economic status and the lack of career prospects. Some of them try to survive, others resist feelings of giving up by becoming more resilient and resisting. Professional values, sense of professionalism and identity along with the relational and emotional dimensions of teaching, and in some cases, school culture and leadership, explain why some teachers became more resilient and resistant than others. I will end with a number of issues that may contribute to discuss possible directions for enhancing the teaching profession.

12.12.2019 – Międzynarodowe Seminarium WPUW: Prof. Maria Assunção Flores

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Międzynarodowego Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW. 12 grudnia 2019 Prof. Maria Assunção Flores (University of Minho, Portugal) wygłosi wykład  “The Teaching Profession at the Crossroads: Contexts, Challenges and Possible Directions”.

See the summary

Miejsce: Wydział Pedagogiczny UW, ul. Mokotowska 16/20, sala 507, godz. 11.45-13.15.

Organizator: prof. Joanna Madalińska–Michalak.

Międzynarodowe Seminarium WP

Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszam do udziału w Międzynarodowym Seminarium WP UW. Najbliższe seminaria:

29.11.2019: Prof. GIUSEPPINA D’ADDELFIO (UNIVERSITY OF PALERMO), The importance of values in education. A Phenomenological challenge to the contemporary moral subjectivism, godz. 11.00-12.00. Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Stary BUW, sala 308. Organizator. dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

29.11.2019: Prof. NICHOLAS BURBULES (UNIVERSITY OF ILLINOIS, URBANA-CHAMPAIGN), The Practice of Virtue, godz. 17.00-18.00. Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Stary BUW, sala 308. Organizator. dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

30.11.2019: Prof. Stefaan Cuypers (Catholic University of Leuven), R.S. Peters’ philosophy of moral education in relation to his Freudian psychology, godz. 12.30-13.30. Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Stary BUW, sala 308. Organizator. dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

12.12.2019: Prof. Maria Assunção Flores (University of Minho, Portugal), The Teaching Profession at the Crossroads: Contexts, Challenges and Possible Directions. Miejsce Wydział Pedagogiczny UW, ul. Mokotowska 16/20, sala 507, godz. 11.45-13.15. Organizator: prof. Joanna Madalińska –Michalak.

Rafał Godoń

koordynator MKJO

Ethics and Education conference 2019. Programme

To  read the programme

Ethics and Education conference, 29-30 November 2019, Programme

The Ethics & Education conference 2019 programme:

Ethics and Education 2019 programme

 

Ethics and Education 2019 – call for papers

Biennial conference

ETHICS AND EDUCATION

29-30 November 2019

University of Warsaw

Call for papers

Faculty of Education and Institute of Philosophy, University of Warsaw

are inviting to 5th ETHICS AND EDUCATION Conference,

which will take place on November 29-30, 2019 in Warsaw, Poland.

This year the conference is organized in a partnership with the Philosophy of Education Society of Poland

Ethics and Education is a biennial international conference organized by the Faculty of Education and the Institute of Philosophy, the University of Warsaw. Launched in 2011 Ethics and Education Conference is aimed as an arena for international debates for educationalists, philosophers, and all scholars interested in ethical aspects of education.

We would like to invite you to share your experience and research in ethical aspects of teaching and learning with colleagues from different countries. Organizers invite limited number of speakers and take care to ensure that all discussions are hold in a friendly and insightful atmosphere. We plan to publish conference papers with Warsaw University Press. The venue for the 5th Ethics and Education Conference will be again the Old Library Building, at the main campus at the University of Warsaw.

This year the keynote speaker is prof. Nicholas Burbules (University of Illinois at Urbana-Champaign).

More information on the E&E conference, including the fee and accommodation: https://www.pedagog.uw.edu.pl/2019/08/01/ethics-and-education-2019/

If you are interested in participating, please contact us no later than the end of September 2019. The submission includes a title, abstract and key words for presentation. Submissions will be reviewed and the decision of acceptance will be made and announced till the mid of October.

To join the conference e-mail the organizers:

Joanna Górnicka-Kalinowska joangornicka@uw.edu.pl or Rafał Godoń r.p.godon@uw.edu.pl

Information clause – for Ethics and Education conference 2019

Information clause

1.Your personal data is administered by the University of Warsaw (the Controller), with the headquarters in Warsaw at Krakowskie Przedmieście 26/28;

2.The Controller has appointed a data protection officer to supervise the correctness of personal data processing, who can be contacted at this e-mail address:abi@uw.edu.pl;

3.Your personal data will be processed to organize a conference Ethics and Education conference 2019.

4.The basis for the processing of your personal data is the permission for data processing;

5.The provision of personal data is voluntary yet necessary for the achievement of the purposes for which they have been collected;

6.The personal data provided will not be made available to external entities, except for the cases provided for by law;

7.Your personal data will be stored until January 2020;

8.You have the right of access your personal data, as well as, subject to legal provisions, the right to correct and delete data, limit their processing, transfer them, object to processing, and withdraw consent for processing at any given time;

9.You has the right to submit a complaint to the Inspector General for the Protection of Personal Data (Polish: Generalny Inspector Ochrony Danych Osobowych);

10.Your data will not be processed in an automated manner and will not be profiled.

 Clause of consent

I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of organizing the conference Ethics and Education conference 2019. I am aware that providing personal data is voluntary, but necessary for the purposes for which it was collected, as well as that I have the right to access my data and correct it.

ETHICS AND EDUCATION conference: 29-30 November 2019

uwethics2019 3

International Seminar on Philosophy of Education

Faculty of Education, University of Warsaw and the International Institute for Hermeneutics

invite to International Seminar in Philosophy of Education The Hermeneutics of Lived Time

Thursday, October 24, 2019, 15.30 – 20.00

Room 501

More: https://www.pedagog.uw.edu.pl/2019/10/21/international-seminar-24-pazdziernika-2019/

 

“International Seminar”: 24 października 2019

Faculty of Education, University of Warsaw and the International Institute for Hermeneutics

 

Thursday, October 24, 2019, 15.30 – 20.00

Room 501

International Seminar in Philosophy of Education

The Hermeneutics of Lived Time

 

 

Wojciech Cyrul, Jagiellonian University, Kraków, Poland

wojciech.cyrul@uj.edu.pl

The Legality of Time

 

Andrzej Wiercinski, University of Warsaw, Poland

andrew.wiercinski@gmail.com

Αἰὼν and καιρός: Between the Time of the Self and the Time of the Soul

 

Ronny Miron, Hermeneutics and Cultural Studies Program,

Bar Ilan University, Israel

mironronny@gmail.com

From Hermeneutics to Education: The Merging of Interpretation into Experience in Gadamer’s Hermeneutics

 

Ayelet Yokev, Hermeneutics and Cultural Studies Program,

Bar Ilan University, Israel

yokevayelet@gmail.com

When Psychoanalysis Is Not Enough:

Toward the Philosophy of Parenthood

 

Paulina Sosnowska, University of Warsaw, Poland

psosnowska@uw.edu.pl

Two Kairoi – Two Aeons:

Paul Tillich on Theology, Culture and Education

 

Małgorzata Przanowska, University of Warsaw, Poland

mprzanowska@uw.edu.pl

Kairos, Dance-Motion, and the Acouological Body of Recognition

 

Urszula Zbrzeźniak, University of Warsaw, Poland

urszulazbrzezniak@gmail.com

Untimely Existence, Untimely Philosophy

 

Małgorzata Hołda, University of Łódź, Poland

margaret.c.holda@gmail.com

In Search of Authentic Time: Martin Heidegger’s Augenblick

and Virginia Woolf’s “Moment of Being”

 

ETHICS AND EDUCATION conference: 29-30 November 2019

uwethics2019 3

Biennial conference

ETHICS AND EDUCATION

29-30 November 2019

University of Warsaw

 

Faculty of Education and Institute of Philosophy, University of Warsaw are inviting to 5th ETHICS AND EDUCATION Conference, which will take place on November 29-30, 2019 in Warsaw, Poland.

This year the conference is organized in a partnership with the Philosophy of Education Society of Poland

Ethics and Education is a biennial international conference organized by the Faculty of Education and the Institute of Philosophy, the University of Warsaw. Launched in 2011 Ethics and Education Conference is aimed as an arena for international debates for educationalists, philosophers, and all scholars interested in ethical aspects of education.

We would like to invite you to share your experience and research in ethical aspects of teaching and learning with colleagues from different countries. Organizers invite limited number of speakers and take care to ensure that all discussions are hold in a friendly and insightful atmosphere.

We plan to publish conference papers with Warsaw University Press.

 

THE VENUE

The venue for the 5th Ethics and Education Conference will be again the Old Library Building (room 308), at the main campus at the University of Warsaw (Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw).

 

PROGRAMME

This year the keynote speaker is prof. Nicholas Burbules (University of Illinois at Urbana-Champaign).

To read the programme

 

If you are interested in participating, please contact us no later than the end of September 2019. The submission includes a title, abstract and key words for presentation. Submissions will be reviewed and the decision of acceptance will be made and announced till the mid of October.

 

THE CONFERENCE FEE

The conference fee is 300 PLN (70 Euro). The bank account for payment:

University of Warsaw

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warsaw, Poland

BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX

IBAN: PL69 1160 2202 0000 0000 6084 9408

Please include the information ‘Ethics and Education 2019‘.

 

Accommodation is not included in the conference fee. We recommend university hotels:

Hera – ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa

Sokrates – ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa

 

To join the conference  e-mail the organizers:

Joanna Górnicka-Kalinowska joangornicka@uw.edu.pl or Rafał Godoń r.p.godon@uw.edu.pl

 

Ethics and Education 2019 – call for papers

 

Więcej »

Debata Akademii Sztuki Myślenia

Zespół Akademii Sztuki Myślenia

ma zaszczyt zaprosić

na Debatę Akademii Sztuki Myślenia,

która odbędzie się 14 czerwca 2019 r. o godz. 11:00
w Auli Auditorium Maximum D

Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

PROGRAM

11.00 – Debata ASM

  • Powitanie – dr hab. Rafał Godoń, kierownik projektu ASM
  • Otwarcie Debaty przez dr hab. Annę Zielińską, prof. UW, Prodziekan ds. naukowych
  • Wykład „Po co jest nam potrzebne wykształcenie?” – dr hab. Jan Rutkowski
  • Dyskusja
  • Wręczenie dyplomów uczestnikom projektu ASM

9.30 lub 13.00 – Zwiedzanie Kampusu UW z przewodnikiem z Muzeum UW (ok. 60 minut)

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 03.06.2019, godz. 10.00, sala 507

Uprzejmie zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Międzynarodowego Seminarium WP UW, które odbędzie się 3 czerwca (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 507. Naszym gościem będzie Prof. Christoph Wulf (Freie Universität Berlin, Niemcy), którego wystąpienie „Artificial Intelligence in the Anthropocene. Anthropological, ethical and educational challenges” będzie punktem wyjścia do dyskusji o współczesnych wyzwaniach edukacji.

Serdecznie dziękujemy Pani Prof. Krystynie Błeszyńskiej za pomoc w organizacji tego spotkania.

Zapraszam do udziału,

Rafał Godoń

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 05.06.2018, godz. 15.00, sala 124

Uprzejmie zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Międzynarodowego Seminarium WP UW, które odbędzie się 05 czerwca (środa) o godz. 15.00 w sali 124. Naszym gościem będzie Dr Zuzana Svobodová (Charles University, Czechy). Seminarium „Education studies in a comparative perspective” poświęcimy dyskusji nad swoistością studiów i badań pedagogicznych, zwłaszcza w kontekście czeskiej i polskiej kultury pedagogicznej.

Serdecznie zapraszam,

Rafał Godoń

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 03.06.2019, godz. 10.00, sala 507

Uprzejmie zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Międzynarodowego Seminarium WP UW, które odbędzie się 3 czerwca (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 507. Naszym gościem będzie Prof. Christoph Wulf (Freie Universität Berlin, Niemcy), którego wystąpienie „Artificial Intelligence in the Anthropocene. Anthropological, ethical and educational challenges” będzie punktem wyjścia do dyskusji o współczesnych wyzwaniach edukacji.

Serdecznie dziękujemy Pani Prof. Krystynie Błeszyńskiej za pomoc w organizacji tego spotkania.

Zapraszam do udziału,

Rafał Godoń

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW