Home | Ethics & Education

Ethics & Education

Ethics & Education

Biennial conference ETHICS AND EDUCATION

Ethics and Education is a biennial international conference organized by the Faculty of Education and the Institute of Philosophy, University of Warsaw. Launched in 2011 Ethics and Education conference is aimed as an arena for international debates for educationalists, philosophers, and all scholars interested in ethical aspects of education.

To e-mail the conference organizers:

Joanna Górnicka-Kalinowska

Rafał Godoń

Cykliczne konferencje ETHICS AND EDUCATION

„Ethics and Education” jest cykliczną międzynarodową konferencją naukową, organizowaną przez Wydział Pedagogiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja odbywa się od 2011 roku co dwa lata i jest okazją do wymiany doświadczeń między badaczami z różnych ośrodków akademickich zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Tematyka konferencji dotyczy szeroko rozumianej problematyki etyczno-edukacyjnej, łączy zainteresowania zarówno pedagogów, jak i filozofów, a zwłaszcza badaczy etyki. Spotkania stanowią szczególną okazję do wymiany myśli i doświadczeń uczestników, w tym także szerokiego grona słuchaczy, którzy choć nie wygłaszają referatów, to jednak biorą udział w dyskusjach. W referatach uczestnicy prezentacją wyniki swoich badań, które prowadzili w ostatnim okresie. Prelegenci są zapraszani do udziału i prezentacji swoich badań przez organizatorów konferencji.

Konferencja E&E dzięki swej cykliczności i sposobowi doboru prelegentów pozwala na budowanie wspólnoty uczonych, którzy spotkania konferencyjne wykorzystują nie tylko do publikacji rezultatów badań, ale także do krytycznej refleksji.

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW