Home | Ethics & Education

Ethics & Education

ETHICS AND EDUCATION conference: 29-30 November 2019

Biennial conference

ETHICS AND EDUCATION

29-30 November 2019

University of Warsaw

 

Faculty of Education and Institute of Philosophy, University of Warsaw are inviting to 5th ETHICS AND EDUCATION Conference, which will take place on November 29-30, 2019 in Warsaw, Poland.

This year the conference is organized in a partnership with the Philosophy of Education Society of Poland

Ethics and Education is a biennial international conference organized by the Faculty of Education and the Institute of Philosophy, the University of Warsaw. Launched in 2011 Ethics and Education Conference is aimed as an arena for international debates for educationalists, philosophers, and all scholars interested in ethical aspects of education.

We would like to invite you to share your experience and research in ethical aspects of teaching and learning with colleagues from different countries. Organizers invite limited number of speakers and take care to ensure that all discussions are hold in a friendly and insightful atmosphere.

We plan to publish conference papers with Warsaw University Press.

 

THE VENUE

The venue for the 5th Ethics and Education Conference will be again the Old Library Building (room 308), at the main campus at the University of Warsaw (Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw).

 

PROGRAMME

This year the keynote speaker is prof. Nicholas Burbules (University of Illinois at Urbana-Champaign).

To read the programme

 

If you are interested in participating, please contact us no later than the end of September 2019. The submission includes a title, abstract and key words for presentation. Submissions will be reviewed and the decision of acceptance will be made and announced till the mid of October.

 

THE CONFERENCE FEE

The conference fee is 300 PLN (70 Euro). The bank account for payment:

University of Warsaw

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warsaw, Poland

BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX

IBAN: PL69 1160 2202 0000 0000 6084 9408

Please include the information ‘Ethics and Education 2019‘.

 

Accommodation is not included in the conference fee. We recommend university hotels:

Hera – ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa

Sokrates – ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa

 

To join the conference  e-mail the organizers:

Joanna Górnicka-Kalinowska joangornicka@uw.edu.pl or Rafał Godoń r.p.godon@uw.edu.pl

 

Ethics and Education 2019 – call for papers

 

Więcej »

Ethics & Education

Biennial conference ETHICS AND EDUCATION

Ethics and Education is a biennial international conference organized by the Faculty of Education and the Institute of Philosophy, University of Warsaw. Launched in 2011 Ethics and Education conference is aimed as an arena for international debates for educationalists, philosophers, and all scholars interested in ethical aspects of education.

To e-mail the conference organizers:

Joanna Górnicka-Kalinowska

Rafał Godoń

Cykliczne konferencje ETHICS AND EDUCATION

„Ethics and Education” jest cykliczną międzynarodową konferencją naukową, organizowaną przez Wydział Pedagogiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja odbywa się od 2011 roku co dwa lata i jest okazją do wymiany doświadczeń między badaczami z różnych ośrodków akademickich zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Tematyka konferencji dotyczy szeroko rozumianej problematyki etyczno-edukacyjnej, łączy zainteresowania zarówno pedagogów, jak i filozofów, a zwłaszcza badaczy etyki. Spotkania stanowią szczególną okazję do wymiany myśli i doświadczeń uczestników, w tym także szerokiego grona słuchaczy, którzy choć nie wygłaszają referatów, to jednak biorą udział w dyskusjach. W referatach uczestnicy prezentacją wyniki swoich badań, które prowadzili w ostatnim okresie. Prelegenci są zapraszani do udziału i prezentacji swoich badań przez organizatorów konferencji.

Konferencja E&E dzięki swej cykliczności i sposobowi doboru prelegentów pozwala na budowanie wspólnoty uczonych, którzy spotkania konferencyjne wykorzystują nie tylko do publikacji rezultatów badań, ale także do krytycznej refleksji.

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW