Home | Rada Wydziału

Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Pedagogicznego UW w kadencji 2020-2024

Dziekan

Dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

Prodziekani

Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska
Dr hab. Barbara Murawska

Samodzielni nauczyciele akademiccy

Dr hab. Katarzyna Buczek
Dr hab. Roman Dolata, prof. ucz.
Prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska
Dr hab. Elżbieta Durys
Dr Dobromir Dziewulak, prof. ucz.
Dr hab. Adam Fijałkowski, prof. ucz.
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Dr hab. Janina Kamińska, prof. ucz.
Dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. ucz.
Dr hab. Anna Kowalewska
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Prof. dr hab. Krystyna Milczarek-Pankowska
Dr hab. Agnieszka Naumiuk
Dr hab. Mirosław Pęczak
Dr hab. Małgorzata Przanowska
Dr hab. Michał Rauszer
Dr hab. Jan Rutkowski
Dr hab. Joanna Smogorzewska
Dr hab. Paulina Sosnowska
Dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.
Dr hab. Piotr Zańko
Dr hab. Anna Zielińska
Dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz.

Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich

Dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
Dr Magdalena Kuleta-Hulboj
Dr Ewa Palamer-Kabacińska
Dr Joanna Pękała
Dr Mariusz Samoraj
Dr Marek Smulczyk
Dr Monika Gromadzka
Dr Monika Skura
Dr Zuzanna Wojciechowska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

mgr Dorota Michałowska
mgr Anna Szewczyk

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Aleksandra Araszkiewicz
Alicja Dziublińska
Julia Gola
Natalia Kostuch
Marta Krystek
Antonina Pamięta
Gabriel Siekiera
Martyna Struś

Przedstawiciel doktorantów

mgr Barbara Lipińska-Zańko

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2022/23:

25 października 2022, 22 listopada 2022, 6 grudnia 2022, 24 stycznia 2023, 28 lutego 2023, 28 marca 2023, 25 kwietnia 2023, 30 maja 2023, 27 czerwca 2023, 26 września 2023

Skład komisji dziekańskich Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024

Komisja Konkursowa

 1. dr hab. Roman Dolata, prof. ucz. – przewodniczący

 2. dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. UW

 3. dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz.

 4. dr hab. Anna Kowalewska

 5. dr Barbara Tybulewicz-Kwiatkowska

Komisja Oceniająca

 1. prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – przewodnicząca

 2. prof. dr hab. Janina Kamińska

 3. dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz.

 4. dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.

 5. dr hab. Elżbieta Durys

 6. dr hab. Aneta Ostaszewska

 7. dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

 1. prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska – przewodnicząca

 2. dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz.

 3. dr hab. Anna Kowalewska

 4. dr hab. Jan Rutkowski

 5. dr Magdalena Kuleta-Hulboj

Komisja Biblioteczna

 1. dr hab. Paulina Sosnowska – przewodnicząca

 2. dr hab. Adam Fijałkowski, prof. ucz.

 3. dr hab. Joanna Smogorzewska

 4. dr Anna Dąbrowska

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW