Home | Rada Wydziału

Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Pedagogicznego UW w kadencji 2020-2024

 

Dziekan Przedstawiciele  innych nauczycieli akademickich
Dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. Dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
Prodziekani Dr Magdalena Kuleta-Hulboj
Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska Dr Ewa Palamer-Kabacińska
Dr hab. Barbara Murawska Dr Joanna Pękała
 Samodzielni nauczyciele akademiccy Dr Mariusz Samoraj
Dr hab. Katarzyna Buczek Dr Marek Smulczyk
Dr hab. Roman Dolata, prof. ucz. Dr Monika Gromadzka
Prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska Dr Monika Skura
Dr hab. Elżbieta Durys Dr Zuzanna Wojciechowska
Dr hab. Adam Fijałkowski, prof. ucz.
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Dr hab. Janina Kamińska, prof. ucz. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami
Dr hab. Remigiusz Kijak mgr Dorota Michałowska
Dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. ucz. mgr Anna Szewczyk
Dr hab. Anna Kowalewska
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak Przedstawiciele Samorządu Studenckiego
Prof. dr hab. Krystyna Milczarek-Pankowska Aleksandra Araszkiewicz
Dr hab. Agnieszka Naumiuk Marta Krystek
Dr hab. Mirosław Pęczak Kamil Łakomiak
Dr hab. Małgorzata Przanowska Konstancja Raczyńska
Dr hab. Jan Rutkowski
Dr hab. Joanna Smogorzewska Przedstawiciel doktorantów
Dr hab. Paulina Sosnowska mgr Barbara Lipińska-Zańko
Dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.
Dr hab. Piotr Zańko
Dr hab. Anna Zielińska
Dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz.

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2021/22:

26.10;  30.11;  14.12;   25.01;  22.02;  22.03;  26.04;  17.05;  28.06;  27.09

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW