Home | Seminaria badawcze i debaty | Seminarium ogólnouniwersyteckie “Pisarze”

Seminarium ogólnouniwersyteckie “Pisarze”

Rozmowa z Antonim Pawlakiem

Rozmowa z Antonim Pawlakiem, poetą, publicystą dziennikarzem, autorem 20 tomików wierszy oraz książek publicystycznych (m.in. “Zapiski na paczce papierosów”, “Książeczka wojskowa”). Posłuchaj:

Dr hab. Mirosław Pęczak
fot. Natalia Nowińska

Antoni Pawlak

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW