Home | Seminaria badawcze i debaty | Seminarium ogólnouniwersyteckie “Pisarze”

Seminarium ogólnouniwersyteckie “Pisarze”

Celem seminarium, które prowadzi dr hab. Mirosław Pęczak a organizuje Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą Wydziału Pedagogicznego UW, jest debata nad miejscem literatury w kulturze współczesnej, specyfiką polskiej kultury literackiej i społeczną rolą pisarza w dzisiejszym świecie. Dotychczas odbyły się spotkania seminaryjne z Wiesławem Myśliwskim, Krzysztofem Vargą i Mariuszem Czubajem. Spotkanie kolejne – z Sylwią Chutnik zostało zarejestrowane, stosowny plik trafił do uczestników zajęć, jest też zamieszczony na stronach Wydziału Pedagogicznego UW. Nagrania z rozmowami z dalszymi naszymi gośćmi również będą tam zamieszczane.

Rozmowa z Filipem Łobodzińskim

W cyklu “PISARZE” – rozmowa Prof. Mirosława Pęczaka z Filipem Łobodzińskim tłumaczem, dziennikarzem, muzykiem, publicystą:

lub wysłuchach pliku audio:

 

 

Rozmowa z Antonim Pawlakiem

Rozmowa z Antonim Pawlakiem, poetą, publicystą dziennikarzem, autorem 20 tomików wierszy oraz książek publicystycznych (m.in. “Zapiski na paczce papierosów”, “Książeczka wojskowa”). Posłuchaj:

fotamirekelblagladne

Dr hab. Mirosław Pęczak
fot. Natalia Nowińska

509ccb914fcce p

Antoni Pawlak

 

Rozmowa z Mariuszem Szczygłem

Posłuchaj rozmowy:

fotamirekelblagladne

Dr hab. Mirosław Pęczak
fot. Natalia Nowińska

volens mariusz szczygiel 009

Mariusz Szczygieł

 

Rozmowa z Cezarym Łazarewiczem

Wysłuchaj rozmowy

fotamirekelblagladne

Dr hab. Mirosław Pęczak
fot. Natalia Nowińska

lazarewiczby adamtuchlinski

Cezary Łazarewicz
fot. Adam Tuchlinski

 

 

Rozmowa z Sylwią Chutnik

Koordynator: dr hab. Mirosław Pęczak

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW