Home | Komisja ds. parametryzacji

Komisja ds. parametryzacji

Skład komisji powołanej na posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika w dniu 26 listopada 2019 r.:

1Dr hab. Roman Dolata, prof. ucz.
2Dr Magdalena Kuleta-Hulboj
3mgr Katarzyna Justyna Potrzebowska-Pietrzak
4Dr Hanna Tomaszewska-Pękała
5Dr Zuzanna Wojciechowska
6Dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.
7Dr hab. Aneta Ostaszewska
Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap