Kontakt

ul. Mokotowska 16/20
00-561 Warszawa

Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW

Sekretariat, przewody doktorskie – mgr inż. Ewa Bankiewicz

p. 119, tel.: 22 55 308 68

teczka “Sekretariat Studiów Doktoranckich” ( portiernia Wydziału) + informacja drogą mailową

email: e.bankiewicz@uw.edu.pl

Samorząd Studiów Doktoranckich

email: wrd.pedagogika@uw.edu.pl

p. 509, V piętro tel.: 22 55 308 62

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW