Home | STUDIA I STUDENCI | Studia niestacjonarne | Rozkłady zajęć, sesja

Rozkłady zajęć, sesja

Sesja egzaminacyjna, poprawkowa, semestr zimowy

Rozkłady zajęć na semestr letni, rok akademicki 2019/2020

Semestr letni

Studia I stopnia i jednolite

Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite, I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

Rozkłady zajęć na semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020

Semestr zimowy

Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite, I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

Rozkłady zajęć na rok akademicki 2018/2019

Semestr letni

Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

 

Rozkłady zajęć na semestr zimowy, rok akademicki 2018/2019

Semestr zimowy

Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

Rozkłady zajęć na rok akademicki 2017/2018

Semestr letni

 Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ, poprawkowej

Rozkłądy zajęć na rok akademicki 2017/2018

Semestr ZIMOWY

 Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

Rozkłądy zajęć na rok akademicki 2016/2017

Semestr letni

 Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

Semestr zimowy 

 Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok 

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

SESJA EGZAMINACYJNA-POPRAWKOWA  DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W SEMESTRZE LETNIM 2016/17

Pobierz…

SESJA EGZAMINACYJNA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W SEMESTRZE LETNIM 2016/17

Pobierz… 

Nazwa przedmiotu Nazwisko egzaminatora Rok i rodzaj studiów Data/godzina Nr sali
MD-Moduł metodyczny – Andragogika

Zamknąć przedmioty 03.06.

Dr A.Marianowska I ZU AND 10.06., „0” godz. 10.00-15.00

24.06.

421
MS1-Moduł specjalnościowy-Edukacja pozaformalna dorosłych-Kompetencje szkoleniowe – Zamknąć przedmioty 03.06. Dr A.Marianowska I ZU AND 11.06., „0”godz. 10.00-15.00

24.06.

421
MD-Moduł metodyczny Dr M. Słomczyński I ZU ARM Zadania do umieszczenia na platformie E-learningowej, do dn. 02.07.
MS1-Moduł specjalnościowy 1-Kultura audiowizualna-sztuka i media Dr B.Kwiatkowska-Tybulewicz I ZU ARM Praca pisemna złożona do 18.06.
MD Moduł metodyczny PWiPP dr M.Sieńczewska I ZU PPiPW

 

1.07. 17 godz. 9.00 215
MS1-Moduł specjalnościowy1-podstawy terapii pedagogicznej Dr L.Nowakowska I ZU PWT 25.06.2017 godz. 14.00  215
Moduł metodyczny-Praca społeczno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną Dr B.Baron, mgr E.Zubala I ZU PSWDR 25.06., godz. 12.00 333
MS1-Moduł specjalnościowy Podstawy pracy z dzieckiem i rodziną Prof. M. Kolankiewicz I ZU PSWDR

I ZZ PSWDR

16-17.06., godz. 9.00 324
MS1-PPW-MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY – Podstawy pracy w przedszkolu i szkole Prof. M. Żytko I ZU PWiPP 17.06.2017 godz. 9.00 227
MS1a Moduł specjalnościowy Praktyczna nauka języka angielskiego Dr E.Suchecka, mgr L. Zaremba I ZU WNJ 18.06.2017 godz. 10.00 312
Moduł metodyczny-wczesne nauczanie języka angielskiego Dr E. Suchecka I ZU WNJ 25.06.2017. godz. 10.00 312
Moduł dydaktyczny Dr D.Dziewulak I ZU 11.06., godz. 10.00 129
Moduł Teorii Pedagogicznych Dr hab. A. Naumiuk I ZZ 25.06. godz. 13.30 413
MK-Moduł kierunkowy Dr hab. Anna Zielińska I ZZ Średnia arytmetyczna z przedm.

lub egzamin, 18.06., godz. 12.00

215
Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw pedagogiki Dr hab. A. Kowalewska I ZZ 24.06., godz. 10.00 413
MS1- Moduł specjalnościowy Podstawy pracy w przedszkolu i szkole Dr D. Sobierańska I ZZ PWiPP 25.06.2017 godz. 9.00 215

 II i III rok

MS2-Moduł specjalnościowy 2: Edukacyjne wymiary doradztwa zawodowego Dr hab. E.Skibińska II ZU AND Termin „0” 10.06. godz. 10.00

24.06., godz. 10.00

210
MS2-Moduł specjalnościowy 2 Menedżer oświaty Dr E.Widota II ZU POLZE 10.06., godz. 10.00 320
MS2-Moduł specjalnościowy 2:Studia nad dzieckiem,wychowaniem,rodziną Dr M. Kolankiewicz

 

II ZU PSWDR 24.06. godz. 9.00 333
MS1-Moduł specjalnościowy 1-nauczyciel w przedszkolu i szkole Dr D.Sobierańska II ZU PWiPP 25.06.2017 (średnia z ocen)
MS2-Moduł specjalnościowy2-rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela dr Brzosko-Barrat II ZU WNJ 25.06.2017 (złożenie projektu do teczki nr 13)
MS1b-Moduł specjalnościowy Praktyczna nauka języka angielskiego Dr E.Suchecka, mgr P.Marchlik II ZU WNJ 10.06., godz. 9.00 215
MD/KP-Moduł dydaktyczny Dr D. Dziewulak II ZZ PSWDR 11.06., godz. 10.00 129
MK-Moduł kierunkowy-Pedagogika społeczno-wychowawcza Dr Piotr Zańko II ZZ PSWDR

 

18.06., godz. 10.00 331
MD-Moduł metodyczny Dr B.Baron II ZZ PSWDR 25.06. godz. 12.00 333
MS3 – Moduł specjalnościowy 3: Sytuacje trudne w życiu dziecka i rodziny.Diagnoza i pomoc Dr E.Kozdrowicz II ZZ PSWDR 25.06., godz. 10.00 333
MD Moduł metodyczny PWiPP dr M.Sieńczewska II ZZ PWiPP 25.06.17

( złożenie pracy do godz. 16.00)

225
MS3-Moduł specjalnościowy 3-Nauczyciel w przedszkolu i szkole Dr D.Sobierańska II ZZ PWiPP 01.07.2017 (średnia z ocen)
MS2- -Moduł specjalnościowy 2: Wspieranie rozwoju dziecka w przedszkolu i szkole Dr L.Nowakowska III ZZ PWiPP 18.06.2017 godz. 9.00 
MS4-Moduł specjalnościowy-Systemy pomocy dziecku i rodzinie w polsce i w krajach Unii Dr E.Kozdrowicz III ZZ PSWDR 10.06., godz. 10.00 333

Skróty:

ZZ – studia licencjackie;  ZU-studia magisterskie; PWiPP-pedagogika/edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; ASK- animacja społ.-kult. ARM-artystyczna i medialna, WNJ- wczesne nauczanie języka angielskiego; PSWDR – pomoc/praca społeczno wychowawcza dziecku i rodzinie; AND-andragogika; POLZE-lider zmiany edukacyjnej, PWT-pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Sesja egzaminacyjna: 9 czerwca-2 lipca. To oznacza, że zaliczenia przedmiotów dopuszczających do egzaminu modułowego i wpisanie do USOS-a do dnia 11 czerwca; egzaminy modułowe i zaliczenia na ocenę: 17.06-02.07.

Proszę o jak najwcześniejszą organizację egzaminów na ostatnim roku studiów (dłuższy czas na procedurę dyplomowania).

Rozkłady zajęć na rok akademicki 2015/2016

Semestr letni   

Sesja egzaminacyjna – semestr letni 2015/2016 (Pobierz…)

Harmonogram sesji poprawkowej

Wgzamin poprawkowy –  Moduł metodyczny ZU – indywidualny kontakt mailowy – ezubala@uw.edu.pl

Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok        Różnice programowe dla specjalności PW+PP, zajęcia czerwcowe i wrześniowe

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

Sesja egzaminacyjna poprawkowa – semestr zimowy 2015/2016 (Pobierz…)

Semestr zimowy

Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia II rok

Rozkłady zajęć na rok akademicki 2014/2015

Sesja egzaminacyjna – semestr letni 2014/2015 (Pobierz…)

Sesja egzaminacyjna poprawkowa – semestr letni 2014/2015 (Pobierz…)

Semestr letni 

Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok– różnice programowe, VI/IX

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

Semestr zimowy

Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia II rok

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW