Home | Studia podyplomowe | Podyplomowe Studia – Andragogika

Podyplomowe Studia – Andragogika

Kierownik studiów: dr Krzysztof Pierścieniak email: chris@uw.edu.pl
Sekretariat: pok. 116, mgr Anna Szewczyk
tel.: 22 55 308 21
email: a.szewczyk@uw.edu.pl
godziny przyjęć: 9.00 – 16.00

Czas trwania: 2 semestry

Organizacja zajęć: zjazdy sobotnio – niedzielne

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

Koszt semestru: 1800 zł

Celem studiów jest rozwój kompetencji andragogicznych specjalistów do spraw organizowania, kierowania i prowadzenia różnych form przedsięwzięć edukacyjnych, dedykowanych ludziom dorosłym.
Studia, w szczególności przeznaczone są dla osób, które ze względu na zajmowane stanowisko i w związku z wykonywaniem zadań zawodowych chcą pogłębić swoją wiedzę o naturze i uwarunkowaniach aktywności edukacyjnej dorosłych, pragną poznać najnowsze teorie i modele wyjaśniające specyfikę określonych rodzajów, metod i form uczenia się dorosłych oraz wszelkich uwarunkowań, w tym organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z procesem całożyciowego uczenia się dorosłych w różnych obszarach ich aktywności.

Rekrutacja: 17.06.2016 r. – 30.09.2016 r.

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Dokumenty należy składać osobiście w p. 116 lub przesłac skany na adres a.szewczyk@uw.edu.pl w terminie od 15 do 23 września 2016 r.

Osoby, które przystępują do rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 wszystkie wpłaty dokonują na indywidualne konto wygenerowane w USOS, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę studiów podyplomowych, na które aplikuje.


Program studiów

Zajęcia podzielone są na cztery moduły (zobacz):

Moduł   1 –    Idee edukacji ustawicznej i jej współczesne postaci
Moduł   2 –    Człowiek dorosły i uwarunkowania jego rozwoju
Moduł   3 –    Teoretyczne podstawy kształcenia dorosłych
Moduł   4 –   Przestrzenie nieformalnego uczenia się dorosłych

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap