Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą

Kierownik: dr Jerzy Marek

Sekretariat: mgr Anna Skowrońska
Pokój 116, tel.:  55-308-21
e-mail: a.skowronska@uw.edu.pl

Dyżur sekretariatu we wtorki od 17.00 do 18.00 oraz w soboty zjazdowe (godziny i miejsce uzgodnione ze słuchaczami).

Adresat studiów
Studia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych kandydowaniem na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i awansem zawodowym, jak również do czynnych dyrektorów placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych.

Termin i procedura rekrutacji

Termin: 20 maja – 06 października 2019 r.

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.oferta.uw.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów po zakończeniu rekrutacji. Terminy: 17 i 18 września (osoby, które zarejestrują się do 18 września) 7 i 8 października 2019 (później zarejestrowani), godz. 17.00-18.00, pok.116.

W roku akademickim 2019/2020 limit przyjęć wynosi 80 miejsc.

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia,  poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Uwaga! Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Czesne
Całkowity koszt kształcenia jednego słuchacza wynosi 4200 zł (płatne w dwóch ratach po 2100 zł)

Osoby, które przystępują do rekrutacji w roku akademickim 2019/2020 dokonują wpłat na indywidualne konto wygenerowane w USOS, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz nazwę studiów podyplomowych, na które aplikuje.

Opłaty prosimy kierować na:  
Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
Wydział Pedagogiczny, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20
Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą.  
Numer konta: wygenerowany w USOS

Program studiów jest zgodny z wymaganiami, jakim powinny odpowiadać osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Szczegółowe informacje i składanie dokumentów:  
Sekretariat Studium – Wydział Pedagogiczny UW,
00-561 Warszawa, Mokotowska 16/20
pok. 116, tel. (22) 5530821

Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą powstało w 1998 roku. Od tamtego czasu  studia ukończyło ponad tysiąc dwieście osób – dyrektorów szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic, ognisk, ogrodów jordanowskich, bibliotek pedagogicznych, ale także pracowników nadzoru pedagogicznego, doradztwa metodycznego, instytucji administrujących system edukacyjny, pracowników samorządu terytorialnego, radnych, animatorów organizacji pozarządowych oraz nauczycieli różnych typów szkół i innych placówek oświatowych.

Program kształcenia obejmuje z jednej strony przedmioty o charakterze akademickim, z drugiej zapewnia uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych kierownikowi placówki edukacyjnej. Strona akademicka programu to wiedza o polityce oświatowej i przemianach w polskim systemie szkolnym, elementy znajomości systemów oświatowych innych państw i polityka oświatowa Unii Europejskiej. Ponadto proponowane są zajęcia z zakresu socjologii edukacji i badań nad młodzieżą, podstaw organizacji i zarządzania, podstaw prawa oświatowego oraz elementów ekonomiki kształcenia. Praktyczne umiejętności kierowania placówką oświatową zdobywane są podczas zajęć seminaryjnych i warsztatowych związanych z planowaniem pracy placówek, realizacją przyjętych zadań, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego, zasad przechowywania dokumentów szkolnych, gospodarki sprzętem i materiałami, a także zastosowań środków informatycznych w zarządzaniu placówką oświatową. Umiejętności praktycznego kierowania pracą szkoły słuchacze Studium uczą się także podczas praktyk asystenckich, które odbywają się u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek.

Lista przedmiotów:

Lp. Przedmiot Liczba godzin
Polityka oświatowa 8
Systemy oświatowe i polityka edukacyjna UE 8
Zarządzanie (podstawy teoretyczne) 12
Socjologia edukacji 20
Informatyka w zarządzaniu placówkami oświatowymi 12
Prawo w oświacie 40
Ekonomika kształcenia 8
Oświatowe zadania samorządu 16
Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową 36
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia 12
Dokumenty, archiwa i gospodarka sprzętem w placówce oświatowej 16
Konkurs na dyrektora szkoły 4
Praktyka asystencka 30
Wykłady nt. aktualnych problemów kształcenia 12
Warsztaty 36
Seminarium dyplomowe 30
 

Łącznie

 

300

Zajęcia trwają rok, prowadzone są w czasie weekendów (soboty i niedziele). Przeważnie dwa razy w miesiącu.

Inaugurację i początek zajęć planuje się na 12 października 2019. Szczegóły organizacyjne, w tym termin wpłaty I raty zostaną podane przy przyjmowaniu dokumentów i wysłane mailem na dzień przed rozpoczęciem studiów.