Home | Tag Archives: Studia Doktoranckie

Tag Archives: Studia Doktoranckie

Studia doktoranckie – rozliczenie r.a. 2020/2021

Szanowni  Doktoranci!

Uprzejmie przypominamy, że zajęcia dydaktyczne bieżącego r.a. zakończyły się 13.06.2021 r.
(kalendarium UW: https://www.uw.edu.pl/kalendarz-akademicki/ )

  • Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim upłynął 1.06.2021 r.
  • Prosimy o złożenie ORYGINAŁÓW podań, karty egzaminacyjnej (pobierz dokument)
    i sprawozdania z praktyk  z podpisami prowadzących w dniach 14 – 30.06.2021 r.

 

Podanie o przedłużenie nie zwalnia z rozliczenia r.a. 2020/21.
W przypadku niezrealizowania praktyk/seminarium należy złożyć pismo do Kierownika SD w sprawie zgody
na realizację danego przedmiotu w kolejnym r.a. (o ile przysługuje możliwość przedłużenia).

Podania przyjmowane będą TYLKO z opinią opiekuna naukowego.

Osoby mające drugie  przedłużenie, nie mogą składać podania o kolejne.
Osoby będące  obecnie na urlopie, nie mogą składać podania o kolejny urlop.


W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia podania i/lub karty egzaminacyjnej,
oryginały zostawiamy na portierni Wydziału  – w teczce na moje nazwisko.
W przypadku chęci spotkania ze mną, proszę o mailowe umawianie spotkań: e.bankiewicz@uw.edu.pl
Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW