dr hab. Jan Rutkowski

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Zakład Humanistycznych Podstaw Edukacji, Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji
Funkcje:
Przewodniczący Komisji ds. Etyki Badań Naukowych.
Przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" Wydziału Pedagogicznego UW
E-mail:
jrutkowski@uw.edu.pl
Dyżur:
on-line, Konsultacje on-line za pomocą narzędzia google meet.
Na spotkania proszę się umawiać za pośrednictwem poczty e-mail.
Urlop:
20.07.-31.08.2020


 
Zainteresowania naukowe:
filozofia wychowania, pedagogika ogólna, filozofia polityki, etyka, wychowanie moralne.


 
Wybrane publikacje:
"Zmierzch kształcenia? Wybrane implikacje pedagogiczne filozofii Leo Straussa i Erica Voegelina", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
"Filozofia polityczna arystotelizmu i neoliberalizmu a wychowanie", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW