dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk

Stanowisko:
prof.UW
Jednostka:
Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją
Funkcje:
Koordynator projektu CARE (2014-2016: FP7); http://ecec-care.org;
Koordynator projektu ISOTIS ( 2017-2020: Horyzont 2020)

Telefon:
022 553 08 58
E-mail:
m.karwowska-st@uw.edu.pl
Dyżur:
pokój 223, piątki godz. 13.00-14.00
lub kontakt mailowy: m.karwowska-st@uw.edu.pl;
odwołuję dyżur w piątek 27.04.18
 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Uwarunkowania rozwoju i edukacji oraz opieki nad dzieckiem od urodzenia do 10 lat (wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny i wczesnoszkolny). Społeczne, kulturowe i emocjonalne konteksty rozwoju myślenia i rozumienia u dzieci. "Teorie umysłu" i meta/wiedza, autoregulacja. Rozwój myślenia pojęciowego. Teorie rozwoju myślenia i uczenia się i ich aplikacje edukacyjne
Polityka edukacyjna wobec małego dziecka w Polsce i świecie. Zróżnicowanie ideologii i koncepcji programowych, form organizacyjnych, np. Reggio Emilia, Program High/Scope Educational Research Foundation. Wybrane zagadnienia funkcjonowania instytucji opieki i edukacji: jakość edukacji; współpraca instytucja edukacyjna - dom rodzinny i społeczność lokalna. Relacja wychowawca/ nauczyciel - dziecko w żłobku,przedszkolu i szkole; metody, techniki, narzędzia diagnozy i monitorowania rozwoju dziecka.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
Karwowska-Struczyk M. Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań,2011; 2012 (II wyd.), WUW;
Karwowska-Struczyk M., Wysłowska O. (2016), Selected aspects of the institutional early childhood education and care in Warsaw - the perspective of professionals and low-income parents, Problemy Wczesnej Edukacji 2(33), 124-142.
Karwowska-Struczyk M. (2016). „Community of practice” i indywidualizacja w nauczaniu [Community of practice and individualization of the educational process]. Problemy Wczesnej Edukacji, 2(33), 23-44.
Karwowska-Struczyk M., (2016), Zabawa w rozwoju rozumienia społecznego i samoregulacji społecznej we wczesnym dzieciństwie [Young children play in the development of the social understanding and socioemotional self-regulation], Kwartalnik Pedagogiczny, 4 (242), 199-222.
Karwowska-Struczyk M, Wysłowska O., 2016, Report on “good practice” case studies of professional development in three countries (http://ecec-care.org/fileadmin/careproject/Publications/reports/CARE_WP3_D3_3_Report_on_good_practice_case_studies_of_professional_development_in_three_countries.pdf).


 
magnifying 2681173  340
Aktywność naukowa:
Malgorzata Karwowska-Struczyk, PhD, professor at the Warsaw University (Poland), has been involved in ECEC for 30 years, firstly as a psychologist working with young abandoned children, then as a researcher in the field of child development and education, finally a teacher educator and the Head of the Department of ECEC at Warsaw University (Faculty of Education). Since 2017 she is a faculty member for Department for Educational Policy and Socio- educational Research. She has written over 100 articles, contributions to books and also her original own books, eg. Ecological niches and the development of a child based on the Polish results of PPP run by 15 countries on auspice of High/Scope and IEA. In the book Preschool education- in search of other approaches to ECEC she brings knowledge on Reggio Emilia approach (project method), High/Scope program and single sex education. For many years Malgorzata Karwowska-Struczyk has co-operated with the Van Leer Foundation, World Association for Case Method Research and Application (WACRA), World Forum Foundation as a National Leader. For many years she has been the Polish co-ordinator for the international High/Scope /IEA comparative Quality of Life study. Since 2014 up to 2017 she has been a coordinator of the CARE project (Curriculum and Quality Analysis and Impact Review of ECEC ) in Poland founded by European Union: see http://ecec-care.org). From 2017 she has been a coordinator and researcher of the Polish part of ISOTIS project (Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in the Society), also founded by European Union and run in 11 countries in Europe. Her scope of interests covers many aspects of developmental, social, institutional and political determinants of life span of children up to the age of 10.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW