dr Ewa Suchecka

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Katedra Edukacji Początkowej
Funkcje:
koordynator praktyk studenckich Erasmus
Telefon:
022 55 30 861
E-mail:
esuchecka@uw.edu.pl
Dyżur:
p.227, wtorek 11.00- 11.45;
13.30 - 14.15 (co 2 tygodnie, począwszy od 20.02.2018)
20.30 - 21.45 (co 2 tygodnie, począwszy od 27.02.2018)


 
Zainteresowania naukowe:
Humanistyczne podejście w nauczaniu języka angielskiego;
Nauczanie skoncentrowane na jednostce w świetle najnowszych odkryć dotyczących funkcjonowania ludzkiego mózgu;
Podejście multisensoryczne w metodyce nauczania języka angielskiego;
Psychopedagogiczne i socjologiczne uwarunkowania osiągnięć w nauce języków obcych.


 
Wybrane publikacje:
Uczmy inaczej. Inteligencje wielorakie w nauczaniu języka angielskiego. Wyd. Akademickie ŻAK. 2012.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW