dr Halina Rotkiewicz

Stanowisko:
starszy wykładowca
Jednostka:
Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji
Funkcje:
członek: Rady Wydziału i Komisji Programowej
Telefon:
0 22 55 308 11
E-mail:
h.rotkiewicz@uw.edu.pl
Dyżur:
pokój 500,
dyżur do końca semestru : wtorek godz.:10.15. - 11.00


 
Zainteresowania naukowe:
filozofia edukacji, filozoficzne problemy cywilizacji technologicznej.


 
Wybrane publikacje:
"Pedagogiczne aspekty teorii środków masowego przekazu Marshalla McLuhana", Ossolineum 1983;
"Filozofia wychowania Sergiusza Hessena" (wstęp i red.naukowa), Wyd.Akademickie "Żak" 1997;
"Florian Znaniecki.Myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności" (wstęp i red. naukowa), Wyd. Akademickie "Żak" 2001;
"Metafora drogi w perspektywie współczesności" [w:] A. Hagenova, J. Moscalova (red.), Pragma jako tvurci cin ve vychove, umeni a sportu, Uniwersita Karlova v Praze 2005..:
"Jean Jacques Rousseau a kategoria "innego" [w:] Przegląd Filozoficzny, nr 4 (24), Warszawa 2012.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW